Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Pieteikšanās studijām bakalaura programmās Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē līdz 9. jūlijam
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, LU Dabas mājas Studentu informācijas centrs
25.06.2019.

Pieslēdzies panākumiem - nāc studēt pasauli Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē!

1. Elektroniskā pieteikšanās (25. jūnijs - 9. jūlijs plkst. 16.00) Latvijas valsts portālā www.latvija.lv .

2. Elektroniskā pieteikuma apstiprināšana vai pieteikšanās klātienē augstskolu uzņemšanas punktos no 2. līdz 9. jūlijam.
Darba laiks Latvijas Universitātē, Raiņa bulvāris 19, Rīga: 

02.07. 09:00-18:00
03.07. 09:00-18:00
04.07. 09:00-18:00
05.07. 09:00-18:00
06.07. 09:00-13:00
08.07. 09:00-18:00
09.07. 09:00-18:00

3. Reģistrācija studijām un studiju līguma parakstīšana no 15. līdz 19. jūlijam fakultātē LU Akadēmiskā centra Dabas mājā Jelgavas ielā 1, Rīgā-Torņakalnā 223. telpā 2. stāvā (blakus Studentu informācijas centram). 

15.07. 09.00-13.00
16.07. 13.00-16.00
17.07. 9.00-13.00
18.07. 13.00-17.00
19.07. 9.00-13.00

Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.
Neierodoties uz reģistrāciju noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām. 
Līdzi jāņem DOKUMENTI:

  • personu apliecinoša dokumenta kopija;
  • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
  • citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2019./2020. akadēmiskajā gadā.

 

Viss par studiju uzsākšanu - gribustudet.lv
Viss par uzņemšanas kārtību Latvijas Universitātē - vietnē.

Studiju dokumentācijas izgatavošanai jānofotografējas LU. Fotografēšanās notiek reģistrēšanās laikā no 15. līdz 19. jūlijam, Raiņa bulvārī 19. Ja nenofotografējies reģistrēšanās laikā, to iespējams izdarīt arī vēlāk.