Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Lauka pētījumi Kazu lejā

12.02.2019.

Lauka pētījumi ir svarīga un nozīmīga hidroģeoloģijas pētījumu daļa un arī projekta GroundEco “No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apgabalā” aktivitāte. Februārī projekta pētnieki veica eksperimentālo pētījumu, pielietojot bezpilota lidaparātu ar infrasarkanā starojuma fotokameru, avotu izplūdes vietu identificēšanai.
Avotu ūdens visu gadu ir apmēram vienā temperatūrā, parasti, 6°C līdz 9°C. Tāpēc vēlā rudenī un ziemā avotu izplūdes vietas var ieraudzīt infrasarkanajā jeb termālajā elektromagnētiskā starojuma spektra daļā.
Pētījuma ietvaros no bezpilota lidaparāta tika uzņemta Kazu lejas termālā starojuma ainava. Vai metode ir perspektīva no pazemes ūdeņiem atkarīgo ekosistēmu izpētei un novērtēšanai? Šī brīža pētījuma rezultāti ir neviennozīmīgi un turpināmi: infrasarkanā starojuma attēlos ir redzamas avotu vietas, bet līdz ar tām arī citi priekšmeti, piemēram, koki uz sniega fona.


Projekts GroundEco īstenots Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros. Vairāk par projektu ŠEIT
Augstākminētā informācija šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.