Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU 77. starptautiskās zinātniskās konferences sekciju sēžu programmas ĢZZF
Indra Baltmane, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
22.01.2019.

Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences 
                               PROGRAMMA
       “Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana klimata pārmaiņu kontekstā”
                      projekta ietvaros 2019. gadā
   Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē


       Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas ielā 1, Rīga

Risinājumi vides resursu ilgtspējīga izmantošanā un vides kvalitātes nodrošināšanā mainīga klimata apstākļos
Vadītājs: prof. Māris Kļaviņš, asoc. prof. Iveta Šteinberga
Norises laiks: 2019. gada 28. janvāris, plkst. 10.00
Norises vieta: 335./336. auditorija

Latvijas klimats un ūdeņi - mainība, tendences un ietekmes
Vadītāja: prof. Agrita Briede
Norises laiks: 2019. gada 29. janvāris, plkst. 10.00
Norises vieta: 335. /336. auditorija

Senie baseini, ģeoloģiskie procesi, organismi un klimats
Vadītāji: prof. Ervīns Lukševičs, asoc. prof. Ģirts Stinkulis
Norises laiks: 2019. gada 30. janvāris, plkst. 9.00
Norises vieta: 702. auditorija

Aktuālie jautājumi augsnes un biotas izpēte Latvijā
Vadītāji: asoc. prof. Solvita Rūsiņa, asoc. prof. Raimonds Kasparinskis
Norises laiks: 2019. gada 30. janvāris, plkst. 10.00
Norises vieta: 335./336. auditorija

Aktuālie pētījumi kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā
Vadītāji: doc. Māris Krievāns, doc. Māris Nartišs
Norises laiks: 2019. gada 31. janvāris, plkst. 9.00
Norises vieta: 702. auditorija

Telpiskā plānošana un attīstība
Vadītāji: asoc. prof. Pēteris Šķiņķis, koordinatore Gunta Lukstiņa
Norises laiks: 2019. gada 31. janvāris, plkst. 9.30
Norises vieta: 324./325. auditorija

Ģeoloģiskās vides resursi mainīgā klimatā
Vadītāji: doc. Jānis Karušs, doc. Aija Dēliņa, doc. Andis Kalvāns
Norises laiks: 2019. gada 1. februāris, plkst. 9.00
Norises vieta: 109. auditorija

Spatial Planning and Governance
Vadītāji: asoc. prof. Pēteris Šķiņķis, koordinatore Gunta Lukstiņa
Norises laiks: 2019. gada 1. februāris, plkst. 9.30
Norises vieta: 324./325. auditorija

Meža ekoloģija un pārvaldība
Vadītājs: asoc. prof. Didzis Elferts, prof. Oļģerts Nikodemus
Norises laiks: 2019. gada 1. februāris, plkst. 10.00
Norises vieta: 335./336. auditorija

Ģeogrāfiskā mobilitāte, demogrāfiskie izaicinājumi un teritoriju attīstība
Vadītāja: prof. Zaiga Krišjāne
Norises laiks: 2019. gada 1. februāris, plkst. 10.00
Norises vieta: 702. auditorija

Vides pārvaldība un piekrastes ilgtspējīga attīstība
Vadītājs: asoc. prof. Ivars Kudreņickis un Dr. Jānis Brizga
Norises laiks: 2019. gada 1. februāris, plkst. 13.00
Norises vieta: 319. auditorija

Atkritumu apsaimniekošana XXI gadsimtā
Vadītājs: prof. Māris Kļaviņš
Norises laiks: 2019. gada 5. februāris, plkst. 10.00
Norises vieta: 702. auditorija

Ģeomātika
Vadītājs: doc. Aivars Markots
Norises laiks: 2019. gada 22. marts, plkst. 09.00
Norises vieta: 106. auditorija