Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Izdota monogrāfija "Latvijas kvarca smiltis"
Indra Baltmane, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļa
16.01.2018.

Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskais apgāds izdevis jaunu monogrāfiju "Latvijas kvarca smiltis", kuras autori ir derīgo izrakteņu pētniece, ģeoloģijas doktore Austra Stinkule un LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļas asociētais profesors, ģeoloģijas doktors Ģirts Stinkulis.

Stinkule Austra, Stinkulis Ģirts, 2017. Latvijas kvarca smiltis. Rīga: LU
Akadēmiskais apgāds. 78 lpp.

   Monogrāfija ir veltīta kvarca smiltīm Latvijā un to izmantošanas iespējām, kas ir mainījušās, laikam ritot, tāpēc aktuāls ir mūsdienīgs šo augstvērtīgo resursu izvērtējums. Izdevuma autori ir valstī un ārpus tās pazīstami derīgo izrakteņu pētnieki un zinoši to kvalitātes un izmantošanas iespēju novērtēšanas eksperti. Grāmata iepazīstina ar kvarca smilšu veidošanās apstākļiem un nozīmīgākajām likumsakarībām, kas ļauj prognozēt šo smilšu sastāvu un daudzumu. Kvarca smilšu izmantošanas vēsturisks apskats ļaus lasītājam izvērtēt izmantošanas iespējas nākotnē, ne vienmēr koncentrējoties tikai uz zināmajām un izpētītajām atradnēm. Svarīgas ir arī ziņas par aizsargājamiem ģeoloģiskiem objektiem, kuros pārstāvēti kvarca smilšu ieži, tādējādi iepazīstot Latvijas dabas vērtības plašākā kontekstā.
   Grāmata paredzēta derīgo izrakteņu studijām, pētniecībai, kā arī izmantošanai teritoriju attīstības plānošanā un zemes dzīļu apsaimniekotājiem, kā arī visiem tiem, kurus interesē Latvijas daba un tās daudzveidība.

Izdevums tapis ar Valsts pētījumu programmas Nr. 2014.10-4/VPP-6/4 1. projekta GEO atbalstu.

Visiem interesentiem monogrāfija ir pieejama elektroniskā formātā: PDF

Interesentiem monogrāfija pieejama bibliotēkās:

  •  LU Dabaszinātņu bibliotēkā LU Dabas mājā;
  •  LU Akadēmiskajā bibliotēkā - Misiņa bibliotēkā;
  •  Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Grāmata nelielā eksemplāru skaita dēļ diemžēl nav pārdošanā.

Autoriem sadarbojoties, ir tapušas arī citas monogrāfijas "Latvijas derīgie izrakteņi" (2013.g.), "Derīgie izrakteņi Latvijā" (2013.g.), "Latvijas devona dolomīti" (2015.g.).