Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Trīs ĢZZF studenti saņēmuši Alfreda Raistera piemiņas stipendiju
Viesturs Zandersons
12.11.2018.

Ar Latvijas Universitātes (LU) fonda starpniecību A. Raistera piemiņas stipendiju savu mērķu un pētījumu īstenošanai eksaktajās zinātnēs saņēmuši trīs daudzsološi LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studenti – Līga Paparde, Krišjānis Rudus un Viesturs Zandersons.

Līga Paparde ir ģeoloģijas maģistra studiju programmas 2. kursa studente. Līga jau kopš studiju sākuma aktīvi darbojas pētniecībā, strādājot Kvartārvides laboratorijā. Savos pētījumos Līga apskata seno cilvēku apmetnes Latvijā, cenšoties izzināt mūsu priekšteču dzīves vēsturi no klimatisko apstākļu indikatoriem. Šobrīd Līgas galvenais pētījumu objekts ir Lubāna līdzenums. Pati par sevi viņa saka: “Mana motivācija ir laiks. Vēlme darīt tagad. Iespējams, manī jau kopš bērnības ir iemitinājies mazais Sprīdītis vai Magelāns, kurš vēlas izzināt pasauli un atstāt kādu vērā ņemamu labumu arī nākamajām paaudzēm.”

Krišjānis Rudus ir ģeogrāfijas maģistra studiju programmas 1. kursa students. Krišjānis ir aktīvs ceļotājs, students un daudzsološs jaunais pētnieks. Krišjāni interesē daba un tās mijiedarbība ar cilvēka radīto urbāno vidi. Ar saviem pētījumiem Krišjānis ir uzstājies starptautiskās konferencēs Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Viņam ļoti nozīmīga ir arī dabas aizsardzība, kā viņš pats saka: “Mana misija ir turpināt diskusiju par līdzšinējo dabas pasaules vērtību saglabāšanu ar zinātnisko publikāciju un prezentāciju palīdzību, sasniedzot un informējot aizvien lielākas auditorijas.”

Viesturs Zandersons ir ģeoloģijas maģistra studiju programmas 2. kursa students. Viestura intereses ir Zemes iekšējās uzbūves izzināšana, par ko viņš spriež, izmantojot ģeofizikālo lauku – gravitācijas un magnētiskā lauka – mērījumus. Sava maģistra darba ietvaros Viesturs modelē Zemes garozas struktūru Latvijā. Lielu daļu sava laika viņš pavada, arī komponējot un rakstot mūziku. Kā viņš pats min: “Mana misija ir darīt to, kas man patīk. Ja es tādā veidā vēl uzlaboju dzīvi kādam citam, tad tas ir divkārši labi.”

 

Sveicam stipendijas ieguvējus!

Alfreda Raistera piemiņas stipendija ir domāta topošajiem zinātniekiem un pētniekiem, kuri jau zina, ko vēlas darīt. Šis ir jau trešais gads, kad jaunie pētnieki var pieteikties finansējumam LU fonda ietvaros.