Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Vieslekcija par Arktikas sasilšanas rādītājiem
Karina Stankeviča, Doktorantūras skolas tehniskā sekretāre
06.11.2018.

Doktorantūras skola “Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana” 2018. gada 13. novembrī aicina interesentus un doktorantūras skolas dalībniekus apmeklēt

prof. Qianlai Zhuang (Purdue University, ASV)
vieslekciju "Quantifying Arctic Biogeochemical Feedbacks to the Global Climate System" ("Arktikas bioģeoķīmisko atbildes reakciju kvantificēšana un to ietekme uz globālo klimata sistēmu")

 

Pēdējo desmitgadu laikā Arktikas sasilšanas rādītāji ir krietni augstāki nekā vidējie globālie rādītāji. Kā uzrāda mūsdienu klimata modeļi šajā gadsimtā Arktikas sasilšana turpināsies. Pašlaik viena ceturtdaļa Arktikas sauszemes ir klāta ar mūžīgo sasalumu un satur ievērojamu oglekļa daudzumu. Turklāt, reģionā ir atrodama aptuveni viena ceturtdaļa no visiem pasaules mitrājiem, kas ir galvenie atmosfēras metāna avoti.  Reģionā ir novērojama mūžīgā sasaluma kušana. Kūstot mūžīgajam sasalumam, sausajos apgabalos dominē aerobi augsnes degradācijas procesi, kas izdala oglekļa dioksīdu, savukārt mitrajos apgabalos sliktas drenāžas apstākļos dominē metanogēnie procesi. Turklāt ievērojamas metāna emisijas izdala ezeri, kuros novērojama atkušana.  Piedāvājam apmeklēt lekciju par SEG gāzu emisijām Arktiskajās sauszemes un mitrāju ekosistēmās. Īpaša uzmanība tiks pievērsta lauka izpētes iespējām un izaicinājumiem Arktiskā reģiona oglekļa ģeoķīmisko ciklu un globālā klimata kontekstā.

Lekcijas valoda: angļu valoda.

Lekcija notiks:

   13. novembrī, otrdienā,
   plkst. 10:30–12:00
  108. auditorijā, LU Dabas mājā

 

Laipni aicināti visi interesenti!


Doktorantūras skolas darbības mērķis ir sagatavot jaunos zinātniekus Latvijas resursu, to īpašību un izmantošanas risinājumu izpētei, sekmējot to racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu un izmantošanas tehnoloģiju attīstību. Tās pārstāvētas nozares ir vides zinātne, ģeogrāfija, ģeoloģija, ķīmija, bioloģija, ekotoksikoloģija, klimatoloģija, aprites ekonomika.