Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Skolotāju seminārs starptautiskā simpozija “Smilts un stikli” ietvaros
Gunta Kalvāne, ĢZZF Didaktikas centra vadītāja
09.03.2017

Vairāk nekā 50 ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāji un topošie skolotāji piedalījās starptautiskā simpozija “Smilts un stikli” seminārā Skola: Zīmes smiltīs un smiltis kā zīmes.

Skolotāji 3. marta rītu iesāka ar LU Ģeoloģijas muzeja apmeklējumu Alberta ielā 10, kur ĢZZF docente, Vija Hodireva klātesošos iepazīstināja ar muzeja pedagoģisko programmu.

Seminārā ar pieredzi dalījās pieci entuziastiski ģeogrāfijas skolotāji:
Zaiga Tenisone, jaunā, kompetencēs balstītā mācību standarta kontekstā, ieskicēja nepieciešamību mainīt ģeogrāfijas mācīšanu un mācīšanos skolās (prezentācija), kā arī stāstīja par Lielbritānijas pieredzi.

Ingrīda Tamane klātesošos iepazīstināja ar novadīto mācību stundu "Domā globāli, rīkojies lokāli! Dalība izglītības akcijā - Pasaulē lielākā mācību stunda" (prezentācija). Izglītības akcija tiek organizēta visā pasaulē, balstoties uz ANO ilgtspējīgas attīstības 17 mērķiem.

Juta Birzniece dalījās pieredzē, kā attīstīt domāšanas prasmes un strādāt ar liela apjoma informāciju, apgūstot Latvijas ģeogrāfijas tēmas. Prezentācija “Smilšu vētra Latvijas ģeogrāfijā” . Juta Birzniece aicināja skolotājas veidot asociācijas vārdam ģeogrāfija. Atbildes: sākums, attīstība, Noasa šķirsts, pārmaiņas, izaicinājums, ģeogrāfs, redzējums, likumsakarības, izziņa, stop, globalizācija, vispusība, kalns, daudzveidība, kustība, ilgojas, sapņojums...

Savukārt Sarmīte Popena (prezentācija) un Vita Ozola (prezentācija) stāstīja kā izmanot IKT ģeogrāfijas stundās.

Par smilšu pētniecības teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem stāstīja un rādīja LU, ĢZZF docents, Māris Krievāns. Skolotājiem bija iespēja praktiski darboties laboratorijās un meklēt smilšu graudiņus mikroskopā.

Savukārt LU, PPMF asoc.prof., Dita Nīmante atbildēja uz skolotāju iesūtītajiem jautājumiem par uzvedības problēmām klasē jeb Stikli un smilšu graudiņi skolotāja kurpēs.

Semināra izskaņā skolotāji piedalījās Latvijas Ģeogrāfijas biedrības seminārā "Ģeogrāfiskās zināšanas skolā un dzīvē".

Programma:
Jana France/Natālija Buile Ģeogrāfijas eksāmena saturs un struktūra, tā izstrādes nosacījumi.  Skolēnu mācību sasniegumi, to vērtēšanas kritēriji.
Elza Žumbure. Darbs ar ģeotelpisko informāciju digitālā vidē.
Ģirts Burgmanis. Ģeogrāfijas izglītība kompetencēs balstītas izglītības reformas ietvarā.

 

Paldies visiem klātesošajiem, kā arī prezentāciju autoriem!

Seminārs organizēts Valsts pētījumu programmas (VPP) Nr. 2014.10-4/VPP-6/4 projekta ietvaros.