Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Ķīnas delegāti iepazīstināja ar pazemes ūdeņu novērojumu programmu un virszemes ūdens pārvaldības risinājumiem Šendženā.
Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrā viesojās delegācija no Ķīnas
Andis Kalvāns, LU ĢZZF Ģeoloģijas nodaļas ĢPIMC vadītājs
17.10.2018.

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē (LU ĢZZF) 12. oktobrī pieredzes apmaiņas vizītē viesojās pārstāvji no Ķīnas Tautas Republikas Šendženas Ūdens pārvaldības iestādes (Shenzhen Water Authority).

Tikšanās laikā Ķīnas delegāti iepazīstināja ar pazemes ūdeņu novērojumu programmu un dažiem virszemes ūdens pārvaldības risinājumiem Šendženā, piemēram, kā tika pārveidota Šendženas upes gultne plūdu risku mazināšanai.

LU ĢZZF Ģeoloģijas nodaļas Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centra (ĢPIMC) pārstāvji, pētnieki Andis Kalvāns un Jānis Bikše stāstīja par Baltijas Artēziskā baseina hidroģeoloģisko modeli, stabilo izotopu pielietojumu pazemes ūdeņu monitoringa programmās un jūras ūdens intrūzijas dinamiku Liepājas pazemes ūdeņos. Ķīnas pārstāvju īpašu interesi izraisīja pazemes ūdeņu patēriņa un resursu pieejamības izmaiņas no pagājušā gadsimta vidus līdz mūsdienām. Savukārt Uldis Bethers no LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas stāstīja par plūdu riska modelēšanas pētījumiem klimata pārmaiņu kontekstā pilsētvidē. Vizītes noslēgumā tika pārrunātas tālākas sadarbības iespējas pētniecības un talantu apmaiņas jomā.