Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Pirmā Baltijas konference vides cilvēkzinātnēs (BALTEHUMS) 8., 9. oktobrī
Anita Zariņa, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docente
05.10.2018.

Pēdējos 20 gadus Eiropā arvien pieaug interese par starpnozaru sadarbību starp humanitārajām, mākslas un sociālajām zinātnēm vides pētījumos. Tas attiecas arī uz trim Baltijas valstīm – Lietuvu, Latviju un Igauniju.

Pirmā Baltijas valstu konference vides cilvēkzinātnēs
(First Baltic Conference on the Environmental Humanities and Social Sciences – BALTEHUMS),
kura norisināsies 8., 9. oktobrī Latvijas Universitātes Dabas mājā, ir vērsta uz dažādu disciplīnu (antropoloģijas, mākslas, ekoloģijas, folkloristikas, ģeogrāfijas, vēstures, literatūras, semiotikas, psiholoģijas u.c.) apvienošanos diskusijās par vides jautājumiem, veicinot turpmāku sadarbību pētniecībā un izglītībā.

Konferencē tiks diskutēts par tēmām, kas skar vides jautājumus humanitārajās un sociālajās zinātnēs un mākslās: pārtika, resursi, ainava, piesārņojums, ūdens, otrreizējā izejvielu pārstrāde, dabas reprezentācijas, vides un sociālās kustības, cilvēka-dzīvnieka attiecību pētījumi, vides ētika u.c.. Ar jēdzienu "vide" mēs saprotam ne tikai "dabu", bet arī kultūrtelpas, pilsētvidi un industriālās telpas.

Konference norisinās ESEH (European Society for Environmental History) biedrības ietvaros.

Konferences programma