Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Ģeogrāfijas doktora zinātniskais grāds piešķirts Zanitai Avotniecei
Iveta Šteinberga, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asoc. profesore
10.09.2018.

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2018. gada 7. septembra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē

Zanitai AVOTNIECEI par promocijas darbu „Ekstremālu klimatisko parādību un bīstamu hidrometeoroloģisko parādību raksturs un ilggadīgo izmaiņu tendences Latvijā”.

            Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

Sirsnīgi apsveicam jauno ģeogrāfijas doktori!

 

Saistītās ziņas:
Zanita Avotniece aizstāvēs promocijas darbu ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnes nozarē 21.08.2018.