Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Pieejami metodiskie materiāli skolotājiem par skolēnu motivācijas mācīties dabaszinātnes veicināšanu
Krišjānis Liepiņš, Biedrība Bērnu Vides skola
28.12.2016

Noslēdzies projekts „Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm” (Motivate and Attract Students to Science), un tā ietvaros izstrādāti metodiskie materiāli, lai palīdzētu skolotājiem veicināt skolēnu motivāciju mācīties dabaszinātnes.

Materiālā ietverti metodiskie ieteikumi un to teorētiskais pamatojums, koncentrējoties uz trīs galvenajiem izaicinājumiem: informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana dabaszinātņu nodarbībās, pētnieciskā izziņa agrīnā vecumā un skolēnu ar nepietiekamām sekmēm dabaszinātnēs motivēšana, kā arī nodarbību plānu paraugi un labās prakses piemēri.

Projektu „Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm” ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas atbalstu 2013.-2016. gadā īstenoja partneri no 8 ES dalībvalstīm – Latvijas, Igaunijas, Polijas, Čehijas, Vācijas, Nīderlandes, Grieķijas un Kipras, lai apkopotu un izplatītu idejas, kā padarīt dabaszinātņu mācīšanos atraktīvāku un efektīvāku, īpaši pievēršoties ilgtspējības jautājumiem. Projekta komanda ir pārliecinājusies, ka vides izglītības problēmjautājumi īpaši labi veicina skolēnu motivāciju, jo tie ir saistīti ar skolēnu ikdienas dzīvi, bieži ir sabiedrības uzmanības centrā un piedāvā tiešu saikni ar dažādām dabaszinātņu disciplīnām.

Projekta ietvaros izstrādātie nodarbību plāni piedāvā, piemēram, novērot laikapstākļus ar pašu izgatavotiem mērinstrumentiem vai veidot augsnes slāņu modeli un simulēt piesārņojuma iesūkšanos gruntsūdenī. Projekta laikā tos pārbaudījuši 116 skolotāji ar 1340 skolēniem 8 ES dalībvalstīs.

Materiāli ir pieejami latviešu valodā projekta tīmekļa vietnē: http://ejuz.lv/b3a. Turpat ir atrodami arī materiāli, kas būs noderīgi izglītības speciālistiem skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursu veidošanai: http://ejuz.lv/b3b