Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Zanita Avotniece aizstāvēs promocijas darbu ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnes nozarē
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
21.08.2018.

2018. gada 7. septembrī, piektdienā, plkst. 13.00, 702. auditorijā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Latvijas Universitātes (LU) Dabas mājā Jelgavas ielā 1, Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē

Zanita Avotniece

aizstāvēs promocijas darbu „Ekstremālu klimatisko parādību un bīstamu hidrometeoroloģisko parādību raksturs un ilggadīgo izmaiņu tendences Latvijā” ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnes nozarē dabas aizsardzības apakšnozarē.

Recenzenti:
Dr.geogr. Iveta Šteinberga (Latvijas Universitāte),
PhD Piia Post (Tartu Universitāte),
PhD Egidijus Rimkus (Viļņas Universitāte).

Klimata pārmaiņas ir atzītas par vienu no nozīmīgākajiem izaicinājumiem, kas mūsdienās skar cilvēci un ekosistēmas. Uz Zemes klimata izmaiņām norāda ne tikai globālā mērogā novērotā būtiskā vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanās, bet arī šo pārmaiņu ietekme uz visām klimata sistēmas sastāvdaļām. Līdz ar to klimata pārmaiņas raksturo ne tikai izmaiņas meteoroloģisko parametru vidējās vērtībās, bet arī klimata indikatoru mainībā un ekstremālu un bīstamu hidrometeoroloģisko parādību – piemēram, spēcīga karstuma un karstuma viļņu, intensīvu nokrišņu, plūdu – raksturā. Turklāt izmaiņām, kas skar ekstremālas un bīstamas parādības, var būt ievērojami lielāka negatīva ietekme uz sabiedrību un ekosistēmām nekā klimata pārmaiņām kopumā. Tomēr par ekstremālu un bīstamu notikumu ilggadīgajām izmaiņām aizvien ir zināms daudz mazāk nekā par vidējo klimatisko rādītāju izmaiņām. Līdz ar to klimata un laika apstākļu rakstura analīze nacionālā mērogā ir būtisks solis ceļā uz izpratni par klimatiskajiem procesiem, kas norit arī reģionālā un globālā mērogā.

Promocijas darba mērķis ir ar aptverošas analīzes un mūsdienīgas metodikas palīdzību izvērtēt ekstremālu klimatisko parādību un bīstamu hidrometeoroloģisko parādību raksturu un ilggadīgās izmaiņas Latvijā.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, LU Akadēmiskajā bibliotēkā Lielvārdes ielā 24, kā arī šeit - promocijas darbs.