Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Papilduzņemšana Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē no 27. augusta
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
25.07.2018.

Nāc studēt pasauli!

BAKALAURA studiju (pamatstudiju) programmā:
Ģeogrāfija - pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā.
Ģeoloģija - pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā.

     Pieteikšanās, dokumentu pieņemšanas laiks no 27. līdz 30. augustam, 224. telpā (Studentu informācijas centrā 2. stāvā) LU Dabas mājā Jelgavas ielā 1, Rīgā-Torņakalnā:
27., 29. augustā no plkst. 10:00 līdz 13:00;
28., 30. augustā no plkst. 14:00 līdz 17:00.
Piesakoties/reģistrējoties pamatstudijām, pretendentam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāaizpilda reģistrācijas veidlapa un jāiesniedz šādi dokumenti un to kopijas. Piesakoties studijām Latvijas Universitātē uzņemšanas turpināšanas laikā, jāsamaksā reģistrācijas maksa - 30 EUR. Reflektantiem, kuri jau iepriekš vienotajā uzņemšanā pieteikušies studijām, papilduzņemšanā nav jāmaksā reģistrācijas maksa, vien jāuzrāda pieteikuma apliecinājums no informatīvās sistēmas.
Reģistrācija un studiju līguma parakstīšana bakalaura studiju programmām - 31. augustā no plkst. 10:00 līdz 14:00 224. telpā.
Vairāk informāciju skatīt šeit.

 

MAĢISTRA studiju (augstākā līmeņa) programmās:
Ģeogrāfija - pilna laika klātiene budžeta grupā;
Ģeoloģija - pilna laika klātiene budžeta grupā;
Vides zinātne - pilna laika klātienes budžeta grupā;
Telpiskās attīstības plānošana - pilna laika klātiene maksas grupā.

     Pieteikšanās, dokumentu pieņemšanas laiks no 27. līdz 30. augustam, 224. telpā (Studentu informācijas centrā 2. stāvā) LU Dabas mājā Jelgavas ielā 1, Rīgā-Torņakalnā:
27., 29. augustā no plkst. 10:00 līdz 13:00;
28., 30. augustā no plkst. 14:00 līdz 17:00.
Piesakoties studijām līdzi jāņem pase vai ID karte un tās kopija, kā arī citu augstskolu absolventiem (izņemot LU absolventiem) - diploms ar pielikumu un to kopijas (latviešu valodā), CV.
     Iestājpārrunas - 31. augustā plkst. 10:00:
Ģeogrāfija - 301. auditorija, Ģeoloģija - 334. auditorija, Vides zinātne - 309. telpa, Telpiskās attīstības plānošana - 324. auditorijā.
     Reģistrācija maģistra studijām - 31. augustā pēc iestājpārrunām 224. telpā.
Piesakoties studijām Latvijas Universitātē uzņemšanas turpināšanas laikā, jāsamaksā reģistrācijas maksa - 30 EUR. Vairāk informāciju skatīt šeit.

 

DARBA IESPĒJAS mūsu studentiem un absolventiem -
Daudzi jautā - kur varēs strādāt absolvējot ģeogrāfijas, ģeoloģijas vai vides zinātnes studijas? Atbildam:

   absolvējot Ģeogrāfijas studijas
Darba iespējas ir valsts iestādēs un uzņēmumos – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, AS “Latvijas valsts meži”, Centrālajā statistikas pārvaldē, Valsts zemes dienestā, Latvijas lielo pilsētu un novadu attīstības un telpiskās plānošanas nodaļās. Daudzi ģeogrāfi veido veiksmīgu karjeru Latvijas lielākajos tūrisma, transporta un loģistikas, sakaru, enerģētikas uzņēmumos. Ģeogrāfi izveidoja lielāko privāto kartogrāfijas uzņēmumu Baltijā "Karšu izdevniecību Jāņa sēta”. Privātā sektora uzņēmumos, kuros nepieciešams organizēt un analizēt preču un pakalpojumu telpisko izplatību, ģeogrāfiem ir daudz lielākas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem, nereti jau pieredzējušiem speciālistiem.

   absolvējot Ģeoloģijas studijas
Latvijā nozīmīgi ir grunšu pētījumi būvniecības darbiem, pazemes ūdeņu un derīgo izrakteņu izpēte, tāpēc darba tirgus ģeoloģijā ir plašs un daudzveidīgs. Absolventi strādā privātfirmās, vairākas no kurām ir pašu veidotas un vadītas, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā un citās valsts un pašvaldību iestādēs. Jauni, kvalificēti speciālisti ir vajadzīgi arī Latvijas Universitātē – viņi ir gaidīti studentu apmācībā, darbā laboratorijās un zinātnisko pētījumu realizācijā.

   absolvējot Vides zinātnes studijas
Vides kvalitātes uzraudzība, kontrole un attīrīšana, antropogēno un dabisko procesu ietekme un norise, adaptācija nākotnē ir vides zinātnes studiju pamatā. Šie jautājumi tiek risināti būvējot jaunas rūpnīcas, attīrot piesārņotu vidi vai rūpējoties par ilgtspējīgu attīstību. Darba iespējas ir Eiropas Komisija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Valsts vides dienests, Zemkopības ministrija, AS “Latvijas valsts meži”, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, privātās vides konsultatīvās firmas, ražošanas un pakalpojumu uzņēmumi, arī zinātniskais un pedagoģiskais darbs LU ir tikai daļa no iespējām.

Pieslēdzies panākumiem Latvijas Universitātē - uzņemšana studijā turpinās!