Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Pazemes ūdeņu lomu izpēte ekosistēmās – LU ĢZZF uzsākts jauns projekts
Gunta Kalvāne, projekta koordinatore
23.07.2018.

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē (LU ĢZZF) ir uzsākts īstenot Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projektu “No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apgabalā” (GroundEco).

Projekta mērķis ir adaptēt metodiku no pazemes ūdeņiem atkarīgo ekosistēmu novērtēšanai, un izstrādāt rekomendācijas to apsaimniekošanai.

Projekta ietvaros LU ĢZZF pētnieki īstenos pilotpētījumu Priekuļu novada Kazu gravā, netālu no Cēsīm, ar mērķi izvērtēt pazemes ūdeņu nozīmi Nature 2000 sarakstā iekļautajā, īpaši aizsargājamajā ekosistēmā. LU pētnieki īpaši apskatīs stabilo izotopu metožu pielietojumu, identificējot veģetācijai pieejamā ūdens avotus.

Aktivitāšu ieviešanā sadarbības partneri - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (vadošais projekta partneris), Igaunijas Republikas Vides ministrija, Igaunijas Ģeoloģijas dienests, Tallinas Universitāte, Dabas aizsardzības pārvalde un Vidzemes plānošanas reģions. Projekta ietvaros ir iecerēta zināšanu pārnese no akadēmiskajām institūcijām uz valsts pārvaldes institūcijām, sekmējot ES Ūdens struktūrdirektīvas prasību ieviešanu Igaunijas un Latvijas pārrobežas reģionā, Gaujas-Koivas upju baseinā.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2018.gada 10. maija līdz 2020. gada 9. jūlijam.
Projekta zinātniskais vadītājs Latvijas Universitātē - vadošais pētnieks Andis Kalvāns.

Projekts “No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apgabalā” (GroundEco) īstenots Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros (www.estlat.eu). Vairāk par projektu latviešu valodā (kopsavilkums) un angļu valodā (projekta aktivitātes un rezultāti).Augstākminētā informācija šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.