Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU ĢZZF uzsāk jaunu projektu par pazemes ūdeņu ķīmiskā sastāva novērtējumu Latvijā
Inga Retiķe, LU ĢZZF Ģeoloģijas nodaļas pētniece
06.07.2018.

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļas pētnieki, hidroģeologi - Jānis Bikše un Inga Retiķe - ir uzsākuši darbu pie jauna projekta "Fona un kvalitātes robežvērtību izstrāde Latvijas pazemes ūdensobjektiem".

Projekta mērķis ir noteikt pazemes ūdeņu ķīmiskā sastāva fona koncentrācijas un izstrādāt rekomendācijas piesārņojošo vielu robežvērtībām pazemes ūdensobjektos visā Latvijā. Rezultāti tiks izmantoti nākamo Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu (UBAP) sagatavošanai, kā arī ilgtermiņā kalpos par pamatu savlaicīgai negatīvu ūdens kvalitātes izmaiņu identificēšanai (tendenču analīzei), kā arī pazemes ūdeņu stāvokļa uzlabošanai realizēto rīcības programmu efektivitātes novērtēšanai.

Rezultātā tiks sagatavotas metodikas fona un kvalitātes robežvērtību noteikšanai, kā arī gala ziņojumi. Visas ieinteresētās puses un citi interesenti ar projekta rezultātiem tiks iepazīstināti informatīvā semināra laikā, projekta noslēgumā.

Projekts "Fona un kvalitātes robežvērtību izstrāde Latvijas pazemes ūdensobjektiem" tiek realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu. Projekta sadarbības iestāde ir LR Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas Vides aizsardzības departaments. Vides aizsardzības fonda piešķirtais finansējums ir 23 545 EUR. Projekta realizācijas laiks - līdz 2019. gada 31. maijam.