Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Papilduzņemšana studijās Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē no 23. augusta
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
31.07.2017.

Papilduzņemšana atsevišķās bakalaura un maģistra studiju programmās Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē (ĢZZF) no 23. līdz 30. augustam. Nāc studēt pasauli!

Papilduzņemšanas grafiks studijām Latvijas Universitātē

Bakalaura studiju (pamatstudiju) programmā:
Ģeoloģija - bakalaura studiju programma pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā.
Ģeogrāfija - bakalaura studiju programma pilna laika klātiene maksas grupā.

Pieteikšanās, dokumentu pieņemšanas laiks no 23. līdz 30. augustam LU ĢZZF, 224. telpā (Studentu infocentrā 2. stāvā) LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēkā (DAC) Jelgavas ielā 1, Rīgā-Torņakalnā:
pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 10:00 līdz 13:00;
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 17:00.
Reģistrācija ģeogrāfijas bakalaura studijām vienlaikus ar pieteikšanos, ģeoloģijas bakalaura studijām - 31. augustā un 1. septembrī no plkst. 10:00 līdz 14:00.
Nākot pieteikties un reģistrēties, jāņem līdzi dokumenti.

Maģistra studiju (augstākā līmeņa) programmās:
Ģeogrāfija - maģistra studiju programma pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā;
Ģeoloģija - maģistra studiju programma pilna laika klātiene budžeta un maksas grupā;
Telpiskās attīstības plānošana - profesionālā maģistra studiju programma pilna laika klātiene maksas grupā.

Pieteikšanās, dokumentu pieņemšanas laiks no 23. līdz 30. augustam LU ĢZZF, 224. telpā (Studentu infocentrā 2. stāvā) LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēkā (DAC) Jelgavas ielā 1, Rīgā-Torņakalnā:
pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 10:00 līdz 13:00;
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 17:00.
Iestājpārbaudījumi - 31. augustā (ceturtdiena) plkst. 10:00.
Reģistrācija maģistra studijām pēc iestājpārbaudījuma.
Nākot pieteikties un reģistrēties, jāņem līdzi dokumenti.

 

Piesakoties studijām LU uzņemšanas turpināšanas laikā, vispirms jāsamaksā reģistrācijas maksa - 30 EUR.

!Fakultātē Jelgavas ielā 1 reģistrācijas maksu samaksāt skaidrā naudā vai ar norēķinu karti nav iespējams.

Reģistrācijas maksu var samaksāt:
1) Kasē – Raiņa bulvārī 19, 125. telpā;
2) Kasē Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē Aspazijas bulvārī 5;
3) Bankā, līdzi ņemot maksājuma apstiprinājumu uzrādīšanai LU reģistratoram.
 
LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:
Latvijas Universitāte
Reģ.Nr. 90000076669
Bankas nosaukums: Nordea Bank PLC Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
KONTS: LV51NDEA0000082414423
Maksājuma mērķis: pārskaitījumā jānorāda – reģistrācijas maksa studijām.

! Reflektantiem, kuri ir jau bijuši pieteikušies studijām vienotajā uzņemšanā pamatstudiju programmās (VUPP),  uzņemšanas turpināšanā nav jāmaksā reģistrācijas maksa, uzrādot pieteikuma apliecinājumu no VUPP informatīvās sistēmas.

 

1. kursa bakalaura studiju programmu studentus - pirmkursniekus - ĢZZF Studentu pašpārvalde ielūdz uz Pirmsaristoteli 31. augustā / 1. septembrī lauka studiju/prakšu bāzē Lodes muižā Vecpiebalgas pusē! Iespējams, ka Tevi jau tagad moka uztraukums un reizē arī ziņkārība par jaunajām studiju gaitām, taču Ģeogrāfu mafijas Studentu pašpārvalde ir parūpējusies, lai pirms lielā Aristoteļa Tu tiktu iepazīstināts ar saviem jaunajiem studiju biedriem, uzzinātu visu sev tīkamo par fakultāti, studiju gaitām, tradīcijām, pasniedzējiem un, protams, kopā ar vecākajiem kursa studentiem iemācītos ģeogrāfu himnu un ierastos saukļus. Tev ir iespēja to visu uzzināt, tāpēc aicinām tieši Tevi, pirmīt,  31. augustu un 1. septembri pavadīt kopīgā iepazīšanās pasākumā “Pirmsaristotelī”! Kā ierast pasākums norisināsies vietā, kuru ģeogrāfi sauc par mājām un savu svētnīcu – Lodes muižā. Piesakies!

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte nodrošina akadēmiskās studijas, ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides zinātnē. Fakultāte piedāvā augstāko akadēmisko izglītību 3 līmeņu studijās - bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās.
   Ja tici Raiņa “pastāvēs, kas pārvērtīsies”, tad zini: Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē apgūstamās zinātnes - ģeogrāfija, vides zinātne un ģeoloģija - vienmēr pastāvēs un būs sabiedrībai aktuālas! Iespēja izzināt trīs nozares, kas saistītas gan ar Zemi un zemi, gan ar sociālo un dabaszinātņu jomu, gan ar cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem, gan ar iežiem un visiem Tev apkārt notiekošajiem procesiem, tiks dota, ja izvēlēsies studijas Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē. Fakultāte topošajam studentam dod iespēju kļūt par patstāvīgu, zinošu, zinātkāru erudītu un pilnveidot sevi par daudzpusīgu speciālistu.
   Studiju procesā klausīsies gan zinošu pasniedzēju un vieslektoru lekcijas, gan veiksi laboratorijas un praktiskos darbus, dosies āra lekcijās, lauka dienās un praksēs. Ārpusstudiju laikā piedalīsies dažādos atraktīvos tradicionālajos ģeogrāfu pasākumos gan upēs svaigā gaisā, gan zem jumta draugu lokā, kuras nodrošina Studentu pašpārvalde.
   Studijas notiek Baltijā modernākajā augstākās izglītības un zinātnes ēkā. Mūsdienīgas laboratorijas, tehnika, lekciju auditorijas, atpūtas telpas un plašums gaida Tevi! Nāc un izzini pasauli Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē! Kamēr vien eksistēs Zeme, arī ģeoloģija, vides zinātne un ģeogrāfija pastāvēs. Lai gan – ģeoloģija var būt arī uz Mēness un Marsa. Tāpēc izvēlies ilgtspējīgu profesiju.
Pievienojies Ģeogrāfu mafijai!

FOTO- Ieskaties mūsu modernajās laboratorijās!
VIRTUĀLĀ TŪRE - "izstaigā" fakultātes ēku no jebkuras vietas pasaulē!
Fakultātes Studentu pašpārvaldes mājaslapa
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Facebookvietne