Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Fotoizstādē aplūkojama ĢZZF polārpētnieku Islandes ekspedīcija
ĢZZF polārpētnieki
22.11.2017.

2017. gada vasarā Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (LU ĢZZF) ģeologi un docētāji Dr.ģeol. Jānis Karušs, Dr.ģeol. Kristaps Lamsters, Dr.ģeol. Māris Krievāns un M.sc.ing. Agnis Rečs īstenoja zinātnisku ekspedīciju uz Islandes ledājiem, kur tika veikti pētījumi par ledāju un pieledāja vides izmaiņām.

Islandē ievāktie dati un paraugi tiek analizēti sadarbībā ar Latvijas Augsnes zinātnes biedrību, LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtu un Tartu Universitātes pētniekiem, veicinot pētījumu starpdisciplinaritāti un sadarbību starp dažādu jomu speciālistiem. Ekspedīcija uzskatāma par polāro pētījumu jomas turpinājumu Latvijā. Kā nākamais solis paredzēta zinātniska ekspedīcija uz Vernadska polārstaciju Antarktikā.

Fotoizstāde aplūkojama LU Dabas mājas 2. stāva vestibilā, Jelgavas ielā 1.

Tajā atspoguļota tik ļoti atšķirīgā Islande un īpaši ekspedīcijas mirkļi, mēģinot sniegt ieskatu polāro pētījumu  norisē un apkārtējās dabas daudzveidībā. Lielākā ekspedīcijas daļa tika pavadīta uz trīs Islandes izvadledājiem, tādēļ fotoizstādē redzami unikāli kadri no neaizmirstamās ledus pasaules.

Paldies ekspedīcijas galvenajam atbalstītājam SIA “Armgate” (finansējumu administrē LU fonds). Ar apģērbu un ekipējumu ekspedīcijas dalībniekus nodrošināja SIA “Spectre Latvia” un veikals “Ceļotājs”.

Pētījums īstenots ar LU ĢZZF projekta “Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana klimata pārmaiņu kontekstā” (Nr. AAP2016/B041) atbalstu.

Vairāk par mūsu polārpētnieku ekspedīcijām pagātnē un nākotnē: Facebook vietnē