Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Promocijas darbu par pēdu fosilijām aizstāvēs Sandijs Mešķis
Indra Baltmane, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
17.06.2013.

2013. gada 28. jūnijā plkst. 15:00 Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē (ĢZZF) Alberta ielā 10, 216. telpā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs Sandijs Mešķis.

Temats: „Pēdu fosiliju kompleksi Galvenā devona lauka Franas stāva nogulumos”.

Recenzenti: asoc. prof., Dr. geol. Ģirts Stinkulis, Latvijas Universitāte; prof., Dr. geol. Valdis Segliņš, Latvijas Universitāte; prof., Dr. biol. Viesturs Melecis, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulv. 19, LU Zemes un vides zinātņu bibliotēkā, Alberta ielā 10 un internetā fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/Prom-kopsavilkums_Meskis.pdf.