Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Promocijas darbu par kēmu terasēm aizstāvēs Māris Dauškans
Indra Baltmane, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
17.06.2013.

2013. gada 28. jūnijā plkst. 10:00 Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē (ĢZZF) Alberta ielā 10, 216. telpā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs Māris Dauškans.

Temats: „Kēmu terases Latvijas starplobu izometriskajās augstienēs”.

Recenzenti: prof., Dr. geol. Valdis Segliņš, Latvijas Universitāte; docents, Dr. geol. Juris Soms, Daugavpils Universitāte; asoc. prof., Dr. geogr. Laimdota Kalniņa, Latvijas Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulv. 19, LU Zemes un vides zinātņu bibliotēkā, Alberta ielā 10 un internetā fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/Dauskans_Disertacija_kopsavilkums.pdf.