Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Iespējams pieteikties Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes brīvās izvēles "C" daļas kursiem - aktuāli citu fakultāšu studentiem
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
30.01.2018.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (ĢZZF), īpaši citu fakultāšu bakalaura studiju programmu studentiem, 2017./2018. akadēmiskā gada pavasara semestrī kā brīvās izvēles „C” daļas studiju kursus piedāvā apgūt šādus mūsu fakultātes B (izvēles daļas) studiju kursus:

studiju kurss "Laika apstākļu praktiskā prognozēšana", 2 kredītpunkti, kursa kods Ģeog1019
docents Raimonds Kasparinskis
norise: otrdienās, plkst. 16:30-19:45, 335./336. auditorijā, no 5. februāra līdz 3. aprīlim, LU Dabas māja, Jelgavas iela 1

studiju kurss "Zemes evolūcija", 2 kredītpunkti, kursa kods Ģeol2015
profesors Ervīns Lukševičs
norise: trešdienās, plkst. 14:00-18:00, 405. auditorijā, no 5. februāra līdz 3. aprīlim, LU Dabas mājā, Jelgavas iela 1

studiju kurss "Ģeogrāfisko Informācijas Sistēmu pamati ArcView vidē", 2 kredītpunkti, kursa kods Ģeog1030
docente Ineta Grīne
norise: trešdienās, plkst. 8:30-12:00, 209. telpā, LU Dabas māja, Jelgavas iela 1

 

Šajos studiju kursos un uz brīvajām studiju vietām citu ĢZZF bakalaura studiju programmu studiju kursos(skatīt ĢZZF bakalaura studiju kursu nodarbību sarakstu)REĢISTRĒŠANĀS notiek semestra 2. nedēļas laikā (no 12. februāra) LU Dabas mājasĢZZF Studiju servisa centrā 224. telpā 2. stāvā, Jelgavas ielā 1. Pirmajā studiju nedēļā studiju kursu interesenti aicināti apmeklēt izvēlēto nodarbību un informēt docētāju par iespējamo kursa apgūšanu.