Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Seminārs “Socioekoloģiskais urbānisms jeb Kā padarīt manu akadēmisko centru ilgtspējīgu”? 23. maijā DAC
Diāna Orlovska, Live Baltic Campus projekta koordinatore
15.05.2017.

23. maijā, otrdienā, plkst. 12.30 Latvijas Universitātes akadēmiskā centra Dabas mājas 107. auditorijā Live Baltic Campus projekta ietvaros notiks seminārs par socioekoloģisko urbānismu, tā principiem un izmantošanu akadēmisko centru plānošanā.

Semināra mērķis ir iepazīstināt Rīgas pilsētas un reģiona pašvaldību plānotājus, augstskolu pasniedzējus un studentus, pilsētplānošanas profesionāļus un citus interesentus ar socioekoloģiskā urbānisma principiem, kā arī kopīgi radīt konceptus šo principu pielietošanai Pārdaugavas akadēmisko centru veidošanā. Seminārs tiek veidots ar dizaina domāšanas metodēm, iesaistot ideju ģenerēšanā un konceptu radīšanā ieinteresētās puses: plānotājus, studentus, pasniedzējus, pētniekus.

Programma

Semināru vadīs projekta partneri, Stockholm Resilience Centre vadošie pētnieki Dr. Juhans Koldings (Dr. Johan Colding) un Dr. Stefans Bartels (Dr. Stephan Barthel). Stockholm Resilience Centre ir līderis starpdisciplinārā pētniecībā socioekoloģisko sistēmu pārvaldības jautājumos, īpaši pievēršoties elastīgumam (resilience) – spējai reaģēt uz pārmaiņām un turpināt attīstību.

NB! Semināra darba valoda: angļu.

Aicināti visi interesenti! Semināram lūdzam reģistrēties, aizpildot formu.

Reģistrācija atvērta līdz ceturtdienas, 2017. gada 18. maija darba dienas beigām.

 

 

"Live Baltic Campus: Akadēmiskie kompleksi kā iespēja sabiedrības iesaistei pilsētvides plānošanā" ir Centrālā Baltijas jūras reģiona projekts, ko Latvijas Universitāte īsteno sadarbībā ar citām Baltijas reģiona augstskolām, pilsētu plānošanā iesaistītām institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm.

Projekta mērķis ir izstrādāt pamatprincipus sekmīgai plašākas sabiedrības iesaistīšanai pilsētplānošanas procesos, tādējādi uzlabojot pilsētvides kvalitāti un ilgtspēju, kā arī konkurētspēju.

LU šī projekta ietvaros plāno izstrādāt Torņakalna akadēmiskā centra turpmākās attīstības rīcības plānu. Izmantojot sabiedrības iesaistes metodes un "design thinking" pieeju, tiks izpētītas gan apkārtējās teritorijas attīstības ieceres (transporta plūsmas, Rail Baltica, Ziemeļu šķērsojums) un potenciāls, gan arī iespējamie sadarbības modeļi uzņēmējdarbības un zinātnes intensīvākai iesaistīšanai studiju procesā.