Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) aicina piedalīties CLGE 2013/2014 studentu konkursā
Baiba Ziemele, LMB valdes priekšsēdētāja
20.05.2014.

Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) ir Eiropas Mērnieku padomes CLGE (The Council of European Geodetic Surveyors) biedrs, kas savā profesionālajā darbībā ir saistītas ar ģeodēziskajiem, zemes kadastrālajiem, kā arī zemes ierīcības un kartogrāfiskajiem darbiem.

LMB aicina augstākās izglītības mācību iestādes informēt un motivēt esošos un bijušos studentus piedalīties CLGE 2013/2014 studentu konkursā. Studenti darbus var iesūtīt par trīs tēmām:

  • ģeodēzija, topogrāfija;
  • ĢIS, kartēšana, kadastrs;
  • studentu un jauniešu iesaistīšana profesijā (šī kategorija ir domāta bakalaura un maģistra studiju absolventiem 10 gadu garumā pēc absolvēšanas, vai jaunajiem mērniekiem līdz 35 gadu vecumam, vai studējošiem mērniekiem). Šajā kategorijā tiek piedāvāts izstrādāt projektu un piedāvāt risinājumus par vienu no šādiem jautājumiem:
  1. kā CLGE motivēt jauniešu (jaunos mērniekus) būt aktīvākiem un iesaistīt biedrībās un to darbībā (valsts, un/vai starptautiskā līmenī);
  2. kādi ir ieteikumi CLGE, lai tā varētu sniegt lielāku pievienoto vērtību saviem biedriem, jo īpaši jauno biedru vai potenciālajiem biedru nacionālajām organizācijām;
  3. ko CLGE varētu darīt, lai motivētu jauniešus izvēlēties studēt un kļūt par ģeodēzistiem (mērniekiem), un kā šos studiju absolventus ievadīt profesijā (jo ir valstis, kurās trūkst šādu speciālistu (inspektoru)).

Katras kategorijas labākajam darbam tiks piešķirta naudas balva 1000.00 EUR apmērā.

Dokumenti dalībai jāiesūta līdz 2014. gada 4. augustam angļu valodā. Ar sīkāku informāciju un konkursa noteikumiem var iepazīties CLGE mājas lapā: http://www.clge.eu/documents/events/157/14_10_07_Contest_Web_Berlin_v1.0.pdf .