Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentes piedalījās augšņu pētījumos Polijā
Raimonds Kasparinskis, LU ĢZZF docents
11.07.2014.

Polijā, Zbiczno un Toruņas apkārtnē, laika periodā no šī gada 22. jūnijam līdz 5. jūlijam norisinājās starptautisks starpdisciplinārs lauka kursa projekts „Lingua Franca for European Soils” (LIFES)”, kuru organizēja Nikolaja Kopernika Universitāte. Projekta mērķis ir pilnveidot zināšanas saistībā ar starptautisko FAO WRB (angl. - Food and Agricultural Organization World Reference Base for Soil Resources) augšņu klasifikācijas pielietošanu.

Projekta sadarbības partneri ir Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Nikolaja Kopernika universitāte (Polija), Vroclavas Vides un dzīvības zinātņu universitāte (Polija), Aleksandra Stulginska universitāte (Lietuva) un Debrecenas Universitāte (Ungārija).

Augšņu pētījumos un starptautisko apmācību organizēšanā no LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes kā instruktors piedalījās docents, pētnieks Dr. ģeogr. Raimonds Kasparinskis, kā arī vides zinātnes un ģeogrāfijas bakalaura studiju programmu studentes – Baiba Dirnēna, Elvija Dzalbe, Aleksandra Ševčuka, Anna Marta Rozenberga un Kristīne Afanasjeva, kuras izstrādā savus pētnieciskos darbus augsnes zinātnē un augsnes aizsardzībā. Lauka kursa laikā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentes parādīja teicamas zināšanas, prasmes un iemaņas augsnes pētniecībā un vairums gadījumos bija izveidoto starptautisko grupu līderes.

Projekta ietvaros lauka kursa dalībnieki iepazinās ar Polijā izplatītākajām augsnēm, augsnes veidošanās procesiem un ietekmējošiem faktoriem, t.sk. zemes apsaimniekošanas ietekmi, veica augsnes profilu aprakstīšanu atbilstoši starptautiskajai FAO WRB augšņu klasifikācijai un iegūtos rezultātus prezentēja.

 

Plašāka informācija:

https://sites.google.com/site/linguafrancaforeuropeansoils/home