Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Profesora Rasela Kinga vieslekcijas LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē
LU ĢZZF
22.04.2013.

Šī gada maijā LU Doktorantūras skolas „Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās” ietvaros LU ĢZZF, 403. auditorijā notiks Prof. Rasela Kinga (Russell King) vieslekcijas „Migrācijas teorijas un tipoloģijas.”

Lekciju grafiks: 

13. maijs, pirmdiena, plkst. 18.00

1. Migrācija: izpēte telpā un laikā. (Migration: a study in space and time).

14.maijs, otrdiena, plkst. 16.30-19.45

2. Migrācija un attīstība (Migration and development).

3. Atpakaļmigrācija (Return migration).

20. maijs pirmdiena, plkst. 18.00

4. Integrācija un asimilācija – ģeogrāfisks skatījums (Integration and assimilation – geographical approach).

21. maijs, otrdiena, plkst. 16.30

5. Transnacionālisms un diaspora (Transnationalism and diaspora).

6. Dzimtes un migrācijas mobilitātes un telpiskie aspekti (Gender and migration).

 

Lekcijas un diskusijas notiks angļu valodā. Izpildot kursa prasības, kas tiks izklāstītas pirmajā nodarbībā, studenti saņems sertifikātu par kursa apguvi.

Prof. R. Kinga vārds migrācijas izpētē iesaistītajiem neprasa papildu komentārus: viņš ir viens no slavenākajiem migrācijas pētniekiem ģeogrāfiskajā izpētē ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi. Prof. Kings ir dibinājis Saseksas Universitātes Migrācijas pētniecības centru Lielbritānijā, pašlaik darbojas arī kā viesprofesors Malmes Universitātes Migrācijas, daudzveidības un labklājības izpētes centrā Zviedrijā. Viņa darbi ir augstu novērtēti gan Eiropā, gan pasaulē, jo īpaši, atpakaļmigrācijas pētījumi. Kā ģeogrāfs viņš ir piedalījies daudz migrācijas lauka darba pētījumos, jo īpaši Dienvideiropā, Balkānos un Dienvidārfrikā.

Prof. Kings ir ļoti ražīgs akadēmisku grāmatu autors un redaktors, ik gadu publicē jaunus pētnieciskos rakstus augstākās kvalitātes akadēmiskajos žurnālos un pasaules labāko universitāšu izdevniecībās.