Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Seminārs “Vides faktoru ietekmes novērtējums virszemes ūdeņu ekosistēmās” 27. septembrī
Gunta Spriņģe, Vides zinātnes nodaļas asociētā profesore
21.09.2017.

Š.g. 27. septembrī, trešdienā, Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 702.auditorijā plkst. 10.30

Latvijas – Ukrainas sadarbības projekta „Hidroelektrostaciju ietekmes uz vidi novērtēšana ar multimarķieriem” ietvaros notiks
seminārs “Vides faktoru ietekmes novērtējums virszemes ūdeņu ekosistēmās”.

Semināra darba valoda – angļu valoda.

Programma 

Interesenti laipni aicināti pieteikties līdz 25. septembrim elektroniski, sūtot apstiprinājumu par dalību Dr.biol. Agnijai Skujai: agnija.skuja@.lu.lv