Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU 72. zinātniskās konferences ietvaros norisināsies Zemes un vides zinātņu sekcija
LU ĢZZF
24.01.2014.

2014. gadā laika periodā no 23. janvāra līdz 31. janvārim LU 72. zinātniskās konferences ietvaros norisināsies Zemes un vides zinātņu sekcija, kuru organizē LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (Alberta ielā 10, Rīgā). Tiek aicināti piedalīties visi interesenti!

ZEMES UN VIDES ZINĀTŅU SEKCIJAS PROGRAMMA:

 

ĢEOGRĀFIJA

Cilvēka ģeogrāfija

Vadītāja: prof. Zaiga Krišjāne (e-pasts: zaiga.krisjane@lu.lv)

Norises laiks: 24.01.2014., plkst. 10:00

Norises vieta: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, 404. aud. Alberta iela 10, Rīga

 

Ģeomātika

Vadītājs: doc. Aivars Markots (e-pasts: aivars.markots@lu.lv)

Norises laiks: 28.01. 2013., no plkst. 9:00-14:00

Norises vieta: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte,  Alekša Dreimaņa auditorija (403. aud.)  Alberta iela 10, Rīga

 

Klimats un ūdeņi

Vadītāji:  prof. Agrita Briede, doc. Elga Apsīte (e-pasts: elga.apsite@lu.lv)

Norises laiks: 29.01.2013., plkst. 10:00

Norises vieta: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, 401. aud. Alberta iela 10, Rīga

 

Biodaudzveidība un ainavu ekoloģija

Vadītāja: doc. Solvita Rūsiņa (e-pasts: solvita.rusina@lu.lv)

Norises laiks: 31.01.02.2013., plkst. 10:00

Norises vieta: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Jāņa Rutka auditorija (313. aud.) Alberta iela 10, Rīga 

 

Teritorijas, resursi un plānošana

Vadītājs: asoc.prof. Pēteris Šķiņķis (e-pasts: peteris.skinkis@lu.lv)

Norises laiks: 30.01.2014., plkst. 9.00

Norises vieta: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Alekša Dreimaņa auditorija (403. aud.) Alberta iela 10, Rīga

 

fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/Konferences/LU_72_konf_progr/Konf_progr_31.01.2014_telpiska_planosana_un_attistiba.docx

Vadītājs: asoc.prof. Pēteris Šķiņķis (e-pasts: peteris.skinkis@lu.lv)

Norises laiks: 31.01.2014., plkst.9.00

Norises vieta: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Alekša Dreimaņa auditorija (403. aud.) Alberta iela 10, Rīga

 

 

VIDES ZINĀTNE

Purvu bioloģiskās daudzveidības un kūdras īpašību izpēte

Vadītāji: prof. Māris Kļaviņš, asoc. prof. Gunta Spriņģe, asoc.prof. Laimdota Kalniņa (e-pasts: maris.klavins@lu.lv)

Norises laiks: 24.01.2014., plkst. 9:00

Norises vieta: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Jāņa Rutka auditorija (313. aud.) Alberta iela 10, Rīga 

 

Ilgtermiņa vides pētījumi Latvijā

Vadītājs: prof. Viesturs Melecis (e-pasts: viesturs.melecis@lu.lv)

Norises laiks: 23.01.2014., plkst.10:00

Norises vieta: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Jāņa Rutka auditorija (313. aud.). Alberta iela 10, Rīga 

 

Vides pārvaldības attīstības novērtējums

Vadītājs: prof. Raimonds Ernšteins, asoc. prof. R.Kudreņickis (e-pasts: raimonds.ernsteins@lu.lv)

Norises laiks: 29.01.2014., plkst.10.00

Norises vieta: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Alekša Dreimaņa auditorija (403. aud.) Alberta iela 10, Rīga

 

 

Piekrastes ilgtspējīga attīstība; pārvaldība un komunikācija

Vadītājs: prof. Raimonds Ernšteins (e-pasts: raimonds.ernsteins@lu.lv)

Norises laiks: 27.01.2014. no plkst.13.00

Norises vieta: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Jāņa Rutka auditorija (313. aud.). Alberta iela 10, Rīga

 

 

Augsnes piesārņojums un tā novēršana

Vadītājs: prof. Oļģerts Nikodemus (e-pasts: olgerts.nikodemus@lu.lv)

Norises laiks: 27.01.2014. no plkst.10.00

Norises vieta: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, 401. auditorija, Alberta iela 10, Rīga

 

ĢEOLOĢIJAS NOZARE

Plenārsēde

Veltīta ģeoloģijas un paleontoloģijas studiju 90 gadiem Latvijas Universitātē

Vadītājs: prof. Valdis Segliņš (e-pasts: valdis.seglins@lu.lv)

Norises laiks: 29.01.2014., plkst. 10:00

Norises vieta: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Jāņa Rutka auditorija (313. aud.). Alberta iela 10

 

Pamatiežu ģeoloģijas sekcija

Vadītājs: asoc. prof. Ģirts Stinkulis (e-pasts: girts.stinkulis@lu.lv)

Norises laiks: 28.01.2014, plkst. 10:00

Norises vieta: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, 212. auditorija Alberta iela 10

 

Kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas sekcija „Kvartāra periods un tā veidojumi”

Veltīta Glaciālās teorijas Latvijā 135 gadiem un Alekša Dreimaņa 100. gadu jubilejai

Vadītājs: prof. Vitālijs Zelčs (e-pasts: vitalijs.zelcs@lu.lv)

Norises laiks: 30.01.2014., plkst. 9:00

Norises vieta: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Jāņa Rutka auditorija (313. aud.). Alberta iela 10

 

Lietišķās ģeoloģijas sekcija

Vadītājs: prof. Valdis Segliņš (e-pasts: valdis.seglins@lu.lv)

Norises laiks: 31.01.2014., plkst. 9:00

Norises vieta: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, 216. auditorija, Alberta iela 10

 

STARPNOZARU SEKCIJA

Zemes izmantošanas maiņas un intensitātes sociālekonomiskie un ainavekoloģiskie aspekti

Vadītāji: prof. Oļģerts Nikodemus, Dr. Raimonds Kasparinskis (e-pasts: raimonds.kasparinskis@lu.lv)

Norises laiks: 28.01.2014., plkst. 10:00

Norises vieta: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Jāņa Rutka auditorija (313. aud.). Alberta iela 10