Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Olga Ritenberga
Olga Ritenberga aizstāvēs promocijas darbu ģeogrāfijā
Solvita Rūsiņa, Ģeogrāfijas promocijas padomes zinātniskā sekretāre
12.12.2017.

2017. gada 29. decembrī, piektdienā, plkst. 13.00, 702. auditorijā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Latvijas Universitātes (LU) Dabas mājā Jelgavas ielā 1, Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē

Olga Ritenberga
aizstāvēs promocijas darbu „Ģeotelpisko un temporālo putekšņu sezonas izmaiņu prognozēšana Eiropā ar statistisko un deterministisko modelēšanu” 
ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeogrāfijas nozarē dabas ģeogrāfijas apakšnozarē.

Recenzenti: 
Dr.geogr. Agrita Briede (Latvijas Universitāte),
Dr.phys. Jānis Kleperis (Cietvielu Fizikas institūts),
PhD. Lukasz Grewling (Adam Mickiewicz Universitāte, Poznaņa, Polija).

Promocijas darbs tika izstrādāts Latvijas Universitātē un Somijas meteoroloģijas institūtā un veltīts aktuālo problēmu izpētei. Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem, pēdējo 30 gadu laikā, cilvēku skaits, kas pakļauti astmai un putekšņu alerģijai, pieaudzis četras reizes un veido 15-40% no Eiropas iedzīvotāju skaita. Alerģijas un astmas izmaksas Eiropā veido 33,9 miljardus eiro gadā. Cilvēka organisma alerģiskās reakcijas var ievērojami samazināt veicot laicīgu profilaktisku ārstēšanu, kas ir nepieciešama vismaz divas nedēļas pirms alergēnu parādīšanās gaisā. Tas ir izaicinājums putekšņu koncentrācijas prognostiskajai modelēšanai. Turklāt, putekšņu prognozes izmanto kā indikatoru augļu koku (piemēram, olīvkoku) produktivitātes, vīnogu (līdz ar to vīna) produkcijas prognozēšanai un kā indikatoru auga reakcijai uz klimata pārmaiņām.

Olgas Ritenbergas aizraušanās ar putekšņu pētījumiem sākās 2006. gadā, tolaik Kvartārvides laboratorijā strādājot pie bakalaura darba pētījuma asoc.prof. Laimdotas Kalniņas vadībā. Desmit gadu laikā, pateicoties dalībai konferencēs, kongresos un projektos, tika izveidota rezultatīva sadarbība ar ārzemju kolēģiem. Šobrīd O. Ritenberga ir Latvijas vadošā aerobioloģe (aerobioloģija ir zinātnes nozare, kas pēta putekšņu pārnesi gaisa plūsmās un ietekmi uz cilvēku/vidi), starptautisku projektu Latvijas grupas vadītāja un Eiropas līmenī atpazīstama pētniece putekšņu pētījumu jomā.  

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa), kā arī šeit - Promocijas darbs.