Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Zaiga Krišjāne, Elīna Apsīte Beriņa, Māris Bērziņš Oslo Universitātē tikšanās laikā ar Kristian Stokke un Michael Gentile.
Sekmīgi realizēts Latvijas-Norvēģijas ģeogrāfu mobilitātes projekts
Elīna Apsīte-Beriņa, Cilvēka ģeogrāfijas katedras pētniece
28.11.2017.

Ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) pētniecības un stipendiju programmas divpusējās sadarbības fonda atbalstu Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (ĢZZF) īstenojusi projektu „Zināšanu pārnese starp ģeogrāfiem Latvijā un Norvēģijā pilsētu ģeogrāfijas jomā” (Knowledge transfer on urban geographical themes between Norwegian and Latvian geographers) (projekta nr. BFP/2017/22), kura mērķis bija stiprināt sadarbību starp Norvēģijas un Latvijas ģeogrāfijas pētniekiem pilsētu izpētes jomā.

Projekta galvenais mērķis bija: paplašināt un stiprināt sadarbību starp Latvijas un Norvēģijas ģeogrāfiem veidojot zināšana apmaiņu cilvēku ģeogrāfijas nozarē, īpašu uzmanību pievēršot mūsdienu pilsētu/urbānās ģeogrāfijas aktualitātēm. Latvijas Universitāti pārstāvošo ģeogrāfu delegācija apmeklēja Oslo Universitāti  2017. gada 25.– 27. oktobrī. Vizītes laikā norisinājās turpmāku sadarbību veicinošas tikšanās ar vadošajiem Oslo Universitātes ģeogrāfiem.

Projekta Nr.:  BFP/2017/22
Projekta nosaukums: Divpusējās sadarbības atbalsta pasākuma “Knowledge transfer on urban geographical themes between Norwegian and Latvian geographers
Partneri:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvijas Universitāte
Oslo Universitāte, Socioloģijas un Cilvēka ģeogrāfijas nodaļa
Īstenošanas termiņš: 25.10.2017.-27.10.2017
LU struktūrvienība: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Projekta galvenie mērķi:
Projekta mērķis ir paplašināt un stiprināt sadarbību starp Latvijas un Norvēģijas ģeogrāfiem, veidojot zināšana apmaiņu, cilvēku ģeogrāfijas nozarē, īpašu uzmanību pievēršot mūsdienu pilsētu/urbānās ģeogrāfijas aktualitātēm.