Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU 76. Starptautiskās zinātniskās konferences nozares "Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana" programma
Indra Baltmane, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
11.12.2017.

Plenārsēde
2018. gada 29. janvārī, plkst. 10:00, 702. auditorija
Latvijas Universitātes prioritārās pētniecības tēmas "Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana"
Vadītājs: prof. Oļģerts Nikodemus
Plenārsēdēs laikā projekta dalībnieki tiks informēti par projekta rezultātiem 2017. gadā un projekta realizāciju 2018. gadā.
Plenārsēdes programma:
plkst. 10.00-10.30 Rūta Ozola, Māris Kļaviņš, Juris Burlakovs (LU ĢZZF) - Mālu modifikācijas risinājumi jaunu izmantošanas iespēju attīstībai;
10.30-11.00 Olga Mutere (LU MBI) - LU MBI pētījumi par atjaunojamo resursu mikrobioloģisku pārstrādi rūpniecībā un vides biotehnoloģijās;
11.00-11.30 Viesturs Melecis, Gunta Spriņģe (LUBI) - Latvija Eiropas ilgtermiņa ekosistēmu pētījumu tīkla kontekstā;
11.30-12.00 Olga Ritenberga (LU ĢZZF) - Putekšņu pētījumi un  sabiedrības veselība klimata mainības ietekmē;
12.00-12.30 Kristaps Lamsters, Jānis Karušs, Māris Krievāns, Agnis Rečs, Raimonds Kasparinskis, Olga Mutere, Edyta Kalińska-Nartiša (LU ĢZZF) - Ģeofizikālie, mikrobioloģiskie un augšņu pētījumi Islandē;
12.30-13.00 Oļģerts Nikodemus (LU ĢZZF) - Sasniegumi un jauni izaicinājumi LU prioritārās pētniecības tēmas “Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” īstenošanā.

          Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes gadskārtējās konferences sekciju sēžu grafiks:

Ģeogrāfija
1. Ģeogrāfijas izglītība
Vadītāja: doc. Gunta Kalvāne
2018. gada 26. janvārī plkst. 9:30 un 27. janvārī plkst. 10:00, 319. auditorija

2. Cilvēka ģeogrāfija
Vadītāja: prof. Zaiga Krišjāne
2018. gada 30. janvārī, plkst. 10:00, 334. auditorija
programma

3. Rūpniecības un transporta ģeogrāfija
Vadītājs: doc. Juris Paiders,
2018. gada 31. janvārī, plkst. 9:00-12:30, 319. auditorija

4. Vietu un ainavu kultūrģeogrāfijas
Vadītāja: doc. Anita Zariņa
2018. gada 31. janvārī, plkst. 10:00, 324. auditorija
programma

5. Klimata mainība un tā ietekme uz  vidi
Vadītājas: prof. Agrita Briede, asoc. prof. Elga Apsīte
2018. gada 31. janvārī, plkst. 10:00, 223. auditorija
programma

6. Vietu plānošana un attīstība
Vadītājs: asoc. prof. Pēteris Šķiņķis, koordinatore Gunta Lukstiņa
2018. gada 1. februārī, plkst. 10:00, 324./325. auditorija
programma

7. Latvijas biotas un augsnes resursi un to ilgtspējīga apsaimniekošana klimata pārmaiņu kontekstā
Vadītāji: doc. Raimonds Kasparinskis, doc. Solvita Rūsiņa
2. februārī, sākums plkst. 10:00, 319. auditorija
programma

8. Telpiskā plānošana un attīstība
Vadītājs: asoc. prof. Pēteris Šķiņķis, koordinatore Gunta Lukstiņa
2018. gada 2. februārī, plkst. 10:00, 324./325. auditorija
programma

9. Ģeomātika
Vadītājs: doc. Aivars Markots, koordinators Agnis Rečs
2018. gada 7. februārī, plkst. 12:00-17:40, 106. auditorija

Ģeoloģija
1. Lietišķā ģeoloģija
Vadītāja: doc. Aija Dēliņa
2018. gada 26. janvārī
  
seminārs "Pazemes ūdeņu pārvaldība un pētījumi"
programma
vadītājs: pētn. Andis Kalvāns
plkst. 9:00, 324./325. auditorija
   sesija "Lietišķā ģeoloģija"
programma

koordinators: doc. Jānis Karušs
plkst. 11:00, 324./325. auditorija

2. Senie baseini, ģeoloģiskie procesi, biotas un klimats
Vadītājs: prof. Ervīns Lukševičs
  sesija "Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija"
koordinators: doc. Māris Krievāns
programma
2018. gada 1. februārī, plkst. 9:00, 223. auditorija
  sesija "Pamatiežu ģeoloģija"
koordinators: asoc. prof. Ģirts Stinkulis
2018. gada 2. februārī, plkst. 9:00, 108. auditorija
programma

Vides zinātne
1. Vides izglītība un Latvijas tautsaimniecības izaicinājumi
Vadītāja: asoc. prof. Iveta Šteinberga
2018. gada 19. janvārī, 9:30-15:00, 701. auditorija

2. Vides tehnoloģijas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana
Vadītājs: prof. Māris Kļaviņš, koordinatore pētn. Agnese Kukela
2018. gada 26. janvārī, plkst. 9:00-17:00, 702. auditorija
programma

3. Jauno zinātnieku pētījumi vides zinātnē
Vadītāja: pētn. Zane Vincēviča-Gaile
2018. gada 30. janvārī, plkst. 10:00, 701. auditorija
programma

4. Vides piesārņojums: novērojumi un risinājumi
Vadītājas: pētn. Olga Ritenberga, asoc. prof. Iveta Šteinberga
2018. gada 30. janvārī, plkst. 10:00-17:00, 335./336. auditorija
programma

5. Vides pārvaldība un piekrastes ilgtspējīga attīstība
Vadītāji: vad. pētn. Raimonds Ernšteins un Jānis Brizga
2018. gada 31. janvārī, plkst. 13:00, 319. auditorija
programma

6. Ilgtermiņa ekosistēmu  pētījumi
Vadītāji: prof. Viesturs Melecis, asoc. prof. Gunta Spriņģe
2018. gada 1. februārī, plkst. 10:00-14:00, 334. auditorija
programma

 

Jautājumi:
Gunta Vigule, m.t. 29104605, e-pasts: gunta.vigule@lu.lv
Indra Baltmane, m.t. 28364740, e-pasts: indra.baltmane@lu.lv

 

No 2018. gada janvāra otrās puses līdz martam jau 76. reizi Latvijas Universitātē norisināsies ikgadējā zinātniskā konference. LU 76. Starptautiskā zinātniskā konferences programmas