Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Ģeoloģijas nodaļas profesoru atklātās lekcijas

13.03.2013.

2013. gada 14. martā plkst. 8:30 313. auditorijā notiks prof. Valda Segliņa atklātā lekcija „Dēdēšana un tās produkti” studiju kursa „Kvartārģeoloģija” (Ģeol2078; bakalaura studiju programma, II kurss) ietvaros. 20. martā plkst. 14:30 313. auditorijā notiks prof. Ervīna Lukševiča atklātā lekcija „Masveida izmiršanas epizodes mezozojā un kainozojā”.