Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Akadēmiskais apgāds izdevis Valērija Ņikuļina monogrāfiju par Austrumbaltijas reģiona seismiskumu
Indra Baltmane, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
08.02.2018.

Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskais apgāds izdevis jaunu monogrāfiju "Seismicity of the East Baltic Region and application-oriented methods in the conditions of low seismicity", kuras autors ir seismologs, ģeoloģijas doktors Valērijs Ņikuļins.

Ņikuļins Valērijs, 2017. Seismicity of the East Baltic Region and application-oriented
methods in the conditions of low seismicity. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, pp. 292.

Monogrāfija ir veltīta Austrumbaltijas reģiona seismiskumam un tā novērtējumiem,
tas ir pirmais šāds pētījums, tādēļ sagatavots angļu valodā, lai grāmatā atspoguļotais
faktiskais materiāls un metodiskie risinājumi kļūtu pieejami plašam lasītāju lokam.
Grāmatā ietvertā faktiskā materiāla lielākā daļa ir oriģināli un tiek publicēti pirmo
reizi, un īpaši vērtīgu šo izdevumu izceļ autora paša izstrādātie un aprobētie metodiskie
paņēmieni teritoriju seismiskuma izvērtēšanai. Tās ir novitātes, kuras autors pasniedz
salīdzinoši vienkāršā valodā, skaidrojumus balstot uz tradicionāliem priekšstatiem un
seismisko novērojumu tīklu datiem.
Grāmata paredzēta ģeologiem un ģeofiziķiem, tomēr vēl vairāk teritoriju plānotājiem,
būvniekiem, kā arī citiem interesentiem, kam šādas zināšanas par Latviju un
kaimiņzemēm ar šo izdevumu ir kļuvušas pieejamas. Svarīgi tas ir arī attiecībā uz
derīgo izrakteņu ieguvi un tās plānošanu, kur mākslīgi ierosināti seismiskie notikumi ir
nozīmīgs vidi ietekmējošs faktors.

*****

Monograph is dedicated to seismicity of the East Baltic region and its assessment. As the
first study of its kind, it is published in English language to ensure accessibility of the facts
and methodological solutions reflected in the book to the readership worldwide. Most of
the factual material included in the study is published for the first time, and a particularly
valuable contribution of the book includes the methodological techniques developed and
approbated by the author for assessing seismicity of the territories. These are novelties that
the author presents in a relatively simple language, providing explanations on the basis of
traditional notions and seismic observation network data.
The book is intended for geologists and geophysicists, territorial planning specialists,
builders, as well as other individuals, whom this edition will enable to become familiar with
this specific knowledge regarding Latvia and its neighboring countries. This information is
also important in extraction of mineral resources and planning thereof, where artificially
induced seismic events are a factor with a significant environmental impact.

 

Izdevums tapis ar Valsts pētījumu programmas Nr. 2014.10-4/VPP-6/4 1. projekta GEO atbalstu.

Visiem interesentiem monogrāfija ir pieejama elektroniskā formātā: PDF

Interesentiem monogrāfija pieejama bibliotēkās:

  •  LU Dabaszinātņu bibliotēkā LU Dabas mājā;
  •  LU Akadēmiskajā bibliotēkā - Misiņa bibliotēkā;
  •  Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Grāmata nelielā eksemplāru skaita dēļ diemžēl nav pārdošanā.