Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Latvijas Universitāte sadarbībā ar Daugavpils Universitāti uzsāk Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta īstenošanu starpnozaru zinātnieku grupas izveidei augsnes pētījumu jomā
Dr. ģeogr. Raimonds Kasparinskis, projekta zinātniskais vadītājs
16.10.2013.

Latvijas Universitāte sadarbībā ar Daugavpils Universitāti uzsāk Eiropas Sociālā fonda projekta „Starpnozaru jauno zinātnieku grupa Latvijas augšņu kvalitātes, izmantošanas potenciāla novērtēšanai un atjaunošanai”, Vienošanās Nr. 2013/0020/1DP/1.1.1.2.0./13/APIA/VIAA/066 īstenošanu.

Ar šī gada septembri Latvijas Universitāte un Daugavpils Universitāte ir uzsākusi projekta īstenošanu Eiropas Sociālā fonda aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ar mērķi attīstīt starpnozaru (vides zinātnes, ģeogrāfijas, bioloģijas un ķīmijas) Latvijas augsnes resursu izpēti, izveidojot jauno zinātnieku grupu. Projekta ietvaros ir paredzēts piesaistīt jaunos zinātniekus Latvijā aktuālu augsnes izmantošanas un aizsardzības jautājumu risināšanai.

Pētnieki pētīs augsnes īpašību maiņu atkarībā no to izmantošanas un apsaimniekošanas, kā arī risinās jautājumus saistībā ar augsnes attīrīšanu vietās, kur augsne ir piesārņota ar naftas produktiem un smagajiem metāliem.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta metodoloģija zemes izmantošanas maiņas un intensitātes ietekmes novērtēšanai uz Latvijas augsnes kvalitāti, kas sekmētu augsnes resursu ilgtspējīgu izmantošanu un atjaunošanu. Degradētu augšņu izmantošanas iespēju nodrošināšanai ir paredzēta jaunu tehnoloģiju un produktu, pētniecības metodoloģiju izstrāde augsnes īpašību un kvalitātes uzlabošanai un rekultivācijas risinājumi.

Projekta rezultātā iegūtie rezultāti tiks publicēti Latvijas un ārvalstu zinātniskajos žurnālos, monogrāfijā, kā arī tiks izstrādātas rekomendācijas augsnes kvalitātes nodrošināšanai un zemes izmantošanas plānošanai.

Projektā ir iesaistīti jaunie zinātnieki no LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, LU Bioloģijas fakultātes, LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūta, LU Ķīmijas fakultātes, kā arī no Daugavpils Universitātes.

Projekta kopējais finansējums – 348 594 Ls. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2015. gada 31. augustam.