Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Lekciju saraksti

27.08.2012.

Ģeogrāfijas, ģeoloģijas un vides zinātnes bakalaura studiju programmām

Ģeogrāfijas neklātienes bakalaura studiju programmā

Ģeogrāfijas maģistra studiju programmā

Ģeoloģijas maģistra studiju programmā

Vides zinātnes maģistra studiju programmā

Telpiskās attīstības plānošanas maģistra studiju programmā

 

UZMANĪBU!
Sekojiet līdzi iespējamām izmaiņām.

Sakarā ar jaunu kursu - "Stratēģiskā vadīšana un projekti" (asoc.prof. I.Vilka) un "VidZ5062 Biotehnoloģija un vidi saudzējošas tehnoloģijas" (Dr.biol. I.Emsis, Dr.ķīm. A.Roska) sagatavošanu un iekļaušanu Vides zinātnes maģistra studiju programmā, ir veiktas izmaiņas lekciju plānojumā. Reģistrēšanās šiem kursiem būs iespējama pēc 10.septembra. Nodarbību telpas un praktisko darbu laiki 
var tikt mainīti ņemot vērā reģistrējušos studentu skaitu.