Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Vieslekcijas doktorantūras skolā „Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana”

13.03.2012.

Doktorantūras skolas „Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana” dalībnieki, kā arī citi interesenti tiek aicināti noklausīties profesora Eric M. Suuberg (Brauna Universitāte, ASV) vieslekcijas, kuras notiks 2012.gada 15.martā LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē (Alberta ielā 10), 313.telpā: 12.00-14.00 “Vapor Intrusion - A Complicated Problem to Assess and Understand”; 14.30-16.00 “Modern Engineering Education - New Drivers, New Trends: Adding an Entrepreneurship Component”

Profesors Eric M. Suuberg ir ieguvis ķīmijas inženierzinātņu doktora grādu Masačūsetsas Tehnoloģiju Institūtā (ASV), pašlaik ir Brauna Universitātes Inženierzinātņu Skolas (ASV) dekāns, Brauna Universitātes Vides rekultivācijas programmas asociētais direktors, Inovācijas menedžmenta un uzņēmējdarbības programmas (Program in Innovation Management and Entrepreneurship - PRIME) viens no vadītājiem, kā arī Tallinas Tehniskās Universitātes goda doktors.

Profesora zinātniskā darbība ietver pētījumus vides un enerģētikas jomās saistībā ar organisko vielu piesārņojuma novērtējuma aspektiem, tādiem kā organisko vielu pārneses ceļi augsnē, policiklisko aromātisko savienojumu un citu gāzveida vielu termodinamisko īpašību izpēte, gaistošu piesārņojošo vielu plūsmu modelēšana augsnes un ģeoloģiskajās vidēs. Prof. E. M. Suuberg pētījumi ietver arī gāzu – cietvielu reakciju analīzi, it īpaši attiecībā uz cietā kurināmā izpēti, kā piemēram, ogļu reaktīvās virsmas pētījumi, biomasas pirolīzes kinētika un problēmu risināšana, kas saistīta ar cietā kurināmā izmešiem.

Prof. E. M. Suuberg ir publicējis vairāk nekā 170 rakstus starptautiski citējamos žurnālos, kā arī ir zinātniskā žurnāla „Fuel” galvenais redaktors.