Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Ģeogrāfijas skolotāju vasaras skola Lodesmuižā no 16. līdz 19.jūnijam
Gunta Kalvāne, LU ĢZZF Ģeogrāfijas didaktikas centra vadītāja
21.06.2017.

Jau otro gadu pēc kārtas fakultātes lauka stacionārā Lodesmuižā pulcējas Latvijas ģeogrāfiskākie ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāji, lai piedalītos vasaras skolā un atsvaidzinātu iemaņas un iegūtu jaunu pieredzi lauka darbu veikšanā.

Jau otro gadu pēc kārtas fakultātes lauka stacionārā Lodesmuižā pulcējas Latvijas ģeogrāfiskākie ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāji, lai piedalītos vasaras skolā un atsvaidzinātu iemaņas un iegūtu jaunu pieredzi lauka darbu veikšanā.
Šogad vasaras skolā piedalījās 14 skolotāji no gandrīz visiem Latvijas reģioniem un pavadīja 3 aizraujošas dienas kopā ar mūsu pasniedzējiem.
17.jūnijā skolotāji kopā ar asoc. profesoru Ivaru Strautnieku devās mācību ekskursijā Lodesmuižas apkārtnē, meklējot Gaujas sākumu, uzkāpjot gan Elkas kalnā, gan Brežģī, nosakot nogāžu slīpumus, ievācot iežu kolekcijas. Savukārt 18.jūnijā skolotāji apguva ainavas lasīšanas pamatus docentes Anitas Zariņas nodarbībās, tika iegūtas daudzas praktiskas idejas, ko skolotāji izmantos kopā ar skolēniem. Savukārt 19.jūnija rīts tika pavadīts Lodesmuižas apkārtnes pļavās, mežos kopā ar Laumu Gustiņu, apgūstot bioloģisku vērtīgu zālāju indikatorsugas, mācoties noteikt meža tipus un izpētot ceļmalas.

Paldies asoc. profesoram Ivaram Strautniekam, docentei Anitai Zariņai un Laumai Gustiņai!