Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Notikusi plenārsēde, veltīta ģeoloģijas un paleontoloģijas studiju 90 gadiem Latvijas Universitātē
Ervīns Lukševičs, Indra Baltmane
31.01.2014.

2014. gada 29. janvārī fakultātes Jāņa Rutka auditorijā notika zīmīgs pasākums: 72. Latvijas Universitātes konferences Ģeoloģijas sekcijas plenārsēde, kas veltīta ģeoloģijas studiju un pētījumu vēsturei Latvijas Universitātē.

Šogad aprit 95 gadi, kopš Latvijas Universitātē organizēta Mineraloģijas un kristalogrāfijas katedra; 90 gadi kopš Ģeoloģijas un paleontoloģijas katedras dibināšanas; 25 gadi kopš ģeoloģijas studiju atjaunošanas LU pēc 37 gadu pārtraukuma; 20 gadi kopš uzsāktas doktora studijas ģeoloģijā; 10 gadi kopš Lietišķās ģeoloģijas katedras izveides.

Šogad tiek atzīmētas arī citas jubilejas, piemēram, Kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas sekcijas darbs šogad veltīts izcilā zinātnieka Alekša Dreimaņa simtgadei.

Plenārsēdes sākumā konferences dalībniekus uzrunāja profesors Valdis Segliņš.

Ilgars Grosvalds, Angelīna Zabele un Māris Rudzītis iepazīstināja ar ģeoloģijas un radniecīgo zinātņu studiju un pētījumu vēsturi starpkaru Latvijā (priekšlasījuma «Ģeoloģija Latvijas Universitātē (1919.-1944.)» prezentāciju skat. šeit).

Paleontologa Māra Rudzīša stāstījums bijis veltīts mineraloģijas un kristalogrāfijas katedras organizatoram un ilggadīgam vadītājam profesoram B. Popovam (priekšlasījuma «Mineralogs Boriss Popovs» prezentāciju skat. šeit).

Profesors Ervīns Lukševičs un Māris Rudzītis analizējuši pirmā Ģeoloģijas un paleontoloģijas katedras vadītāja, profesora Ernsta Krausa un viņa studenta, vēlāk docenta Nikolaja Delles pienesumu ģeoloģijā (priekšlasījuma « Ernsta Krausa un Nikolaja Delles ieguldījums Baltijas reģionālajā ģeoloģijā un paleontoloģijā» prezentāciju skat. šeit).

Valda Segliņa priekšlasījumi «Profesoru Mārtiņa Bīmaņa, Jūlija Eiduka un Ulda Sedmaļa jubileju atcerei» (prezentāciju skat. šeit) un „Ģeologu darba tirgus ES un tā attīstība” (prezentāciju skat. šeit ) ieskicēja izcilo personību saistību Latvijas ar derīgo izrakteņu izzināšanu, kā arī studējošo un absolventu perspektīvas darba tirgū Eiropā.

Asociētais profesors Ģirts Stinkulis apcerēja ar ģeoloģijas studiju atjaunošanu saistīto laiku un personības, kā arī ieskicēja studiju programmu attīstību pēdējo 25 gadu garumā (priekšlasījuma „Ģeoloģijas atmoda Latvijas Universitātē kopš 1989. gada” prezentāciju skat. šeit).

 

Saistītā ziņa:

http://www.geo.lu.lv/zinas/t/33152/