Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Studentiem - aicinājums novērtēt pavasara semestrī apgūtos studiju kursus un apgūto studiju programmu un studiju pieredzi LU
LU
15.05.2014.

Aicinājums studentiem novērtēt 2014. gada pavasara semestrī apgūtos studiju kursus. Aptaujas anketu (jautājumi par studiju kursa saturu un pasniedzēja darbu, jūsu komentāri, viedokļi, ierosinājumi) var aizpildīt www.luis.lv sadaļā „STUDIJAS - APTAUJAS”, izmantojot LU lietotāja vārdu un paroli.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti pasniedzēju darba pilnveidošanai un studiju kursu uzlabošanai. Rezultāti būs lietderīgi arī studiju programmu pilnveidei, kā arī fakultātes un Universitātes vadībai. Aptauja pieejama līdz sesijas beigām.

Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs un nepieciešams, lai pilnveidotu studiju kursu saturu un pasniedzēju darbu!

 

Pēdējā kursa studentus aicinām novērtēt apgūto studiju programmu un izteikt viedokli par studiju pieredzi Latvijas Universitātē! Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs un nepieciešams, lai pilnveidotu studijas LU. Aptaujas dati tiks izmantoti, lai uzlabotu studiju kvalitāti un studentu apmierinātību ar studijām.

Aptaujas anketu var aizpildītwww.luis.lv sadaļā"STUDIJAS" - " APTAUJAS" - "Pēdējā studiju gada studējošo aptauja par studiju programmu", izmantojot LU lietotāja vārdu un paroli. Aptauja pieejama tikai tiem studentiem, kas pielaisti pie noslēguma pārbaudījumu kārtošanas.

 

LU Informācijas un tehnoloģiju departaments (ITD) garantē visu studentu aptaujas datu, kas savākti Latvijas Universitātes vārdā, pilnīgu anonimitāti.