Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Oskars Bikovens aizstāvēs promocijas darbu
LU ĢZZF
09.05.2013.

2013. gada 10. maijā plkst.10.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs Oskars Bikovens „Komposta humusvielu ķīmiskais raksturojums un to izmaiņas lignocelulozes un lignocelulozes/gaļas tauku atkritumu kompostēšanas gaitā”.

Recenzenti: Prof. Dr. habil. ķīm. Māris Kļaviņš, LU ĢZZF; Prof. Dr.habil.ķīm. Andris Zicmanis, LU ĶF, Prof. Dr.ķīm., Dr.habil.inž. Arnis Treimanis, LV Koksnes ķīmijas institūts.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā, Raiņa bulv. 19, kā arī internetā LU mājas lapā.