Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Augsnes laboratorija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.02.2012

Laboratorijas vadītāja: Dr. chem. Linda Eglīte (308. telpa)

Augsnes laboratorija nodrošina laboratorijas darbu veikšanu studiju kursos “Augsnes zinātne” un “Vides ķīmija” vides zinātnes un ģeogrāfijas bakalaura studiju programmu studentiem. Laboratorijā tiek izstrādāti arī studentu bakalaura, maģistra un doktora darbi, kā arī tiek veikti pētījumi dabas ģeogrāfijā, ģeoloģijā, bioloģijā un vides zinātnē. 

Laboratorijā iespējams veikt augsnes un grunts granulometriskā sastāva noteikšanu, augsnes pH, fosfora un citu augsnes ķīmisko parametru noteikšanu.

Laboratorija apgādāta ar UV spektrofotometriem, pH metriem, jonomēriem, IR spektrofotometriem, titrēšanas sistēmām, paraugu ievākšanas ierīcēm un citu aparatūru, kas nepieciešama dažādu augsnes un augu analīžu veikšanai.