Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Veiksmes stāsti - vai tiem palīdzēja vides zinātnes studijas LU?
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.04.2013
Lita Akmentiņa
Lauka kurss augsnes zinātnē (2003. gada vasara) - augsnes slāņus pētot
Lauka kurss ģeomorfoloģijā (2004. gada vasara) - veicot kārtējo urbumu
Gatavojot lauka kursu atskaites Lodes muižā (2004. gada vasara)
Reģionālais lauka kurss vides zinātnē (2005. gada vasara) - pētos krasta procesus Jāņa Lapinska vadībā
Reģionālais lauka kurss vides zinātnē (2005. gada vasara) - iepazīstot Ķemeru purvu

Lita Akmentiņa

  • pašlaik studē doktorantūrā Drēzdenes Tehniskajā Universitātē (Vācijā)
  • absolvējusi LU ĢZZF telpiskās attīstības plānošanas profesionālo maģistra studiju programmu
  • absolvējusi LU ĢZZF vides zinātnes bakalaura studiju programmu

Kā Tu atceries studiju laiku LU ĢZZF?

Studijas LU ĢZZF es atceros kā interesantas un neaizmirstamas. Tās man vienmēr paliks atmiņā kā daudzveidīgu zināšanu un praktisko iemaņu apguves laiks, kā arī sevis pilnveidošanas un sava ceļa meklēšanas (un atrašanas) laiks. To nodrošināja ne tikai fakultātes pasniedzēji un akadēmiskais personāls, bet arī visa lielā ģeo-saime ar savām tradīcijām un dzīves veidu.

Varbūt vari minēt kādu spilgtu piemēru vai notikumu no studiju laika un studenta dzīves?

Studiju laikā ir bijis daudz spilgtu notikumu, bet vislabākās atmiņas ir no lauku praksēm Lodes muižā. Tas bija īsts izturības, zināšanu un  sadarbības spēju pārbaudes laiks, kas vienmēr deva pavisam citu izpratni par lekcijās dzirdēto un radīja neizsakāmu gandarījumu par paveikto. Un, protams, lauku prakses bija īstais laiks, lai iepazītu savus studiju biedrus un atrastu īstus draugus.

Kādi bija Tavi lielākie ieguvumi, studējot LU ĢZZF?

Mans lielākais ieguvums no vides zinātnes studijām bija iespēja iegūt priekšstatu par daudzveidīgajām jomām, ko šī zinātnes nozare aptver, un atrast savu profesionālo novirzienu, kurp doties tālāk. Es viennozīmīgi šodien nenodarbotos ar pilsētvides studijām, ja savulaik būtu izvēlējusies citu studiju vietu un jomu.

Kas studijās ĢZZF bija labs un ne tik labs?

Šobrīd (kad ir pagājuši jau gandrīz 7 gadi kopš beidzu vides zinātnes bakalaura studijas LU ĢZZF) patīk atcerēties tikai labo. Es vēl joprojām augstu vērtēju praktiskās iemaņas, kas tika gūtas praksēs un laboratorijas darbos, kā arī vispusīgās akadēmiskās zināšanas.

Vai viegli bija studēt ārvalstīs ar šeit iegūto "zināšanu bagāžu"?

Studēt ārvalstīs nekad nav viegli, vismaz sākuma posmā, un tam nav nekāda sakara ar to, no kuras valsts Tu nāc vai kur Tu esi iepriekš studējis/-usi. Katrs ārvalstu students vai studente ir spiesta iziet tādu kā adaptēšanās procesu, kad tiek aptvertas atšķirības akadēmiskajā vidē un prasībās. Tomēr es uzskatu, ka LU ĢZZF studentiem jau ir ieaudzinātas labas pielāgošanās spējas mainīgām dzīves un darba vidēm, līdz ar to šis process notiek vieglāk.

Un „zināšanu bagāža” ir pietiekama. Vienīgās grūtības, ar kurām tiktāl ir nācies sastapties, ir nepietiekama izpratne par zinātniskās metodoloģijas pamatprincipiem.

Kādām kvalitātēm, kompetencēm, prasmēm jāpiemīt vides zinātniekam? Ko Tu ieteiktu vides zinātnes studentiem, kas izvēlas strādāt zinātnē?

Vides zinātniekam lieki noder analītiskā domāšana un spēja rast radošus risinājumus dažādām problēmām. Vides zinātnieka darbā diezgan bieži ir nepieciešama arī pacietība, izturība un neatlaidība. Šīs īpašības ļauj tikt galā ar gandrīz jebkurām grūtībām.

Ko Tu novēlētu topošajam vai jau esošajam fakultātes studentam, kura aicinājums ir "vides zinātne", bet šī brīža darba tirgus situācija liek šaubīties par izvēles pareizību?

Vides zinātnieka izglītība paver diezgan plašas iespējas darba tirgū, neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem (to pierāda dažādu profesiju pārstāvji absolventu vidū). Un vienmēr var sev pajautāt, vai cits studiju novirziens sniegs tikpat lielu gandarījumu un motivāciju, ja nav Tavs īstais aicinājums?

Vai tev būtu ierosinājumi vides zinātnes studiju kvalitātes celšanai LU?

Nē, diemžēl nepārzinu šī brīža studiju procesu pietiekami labi, lai varētu sniegt noderīgus ieteikumus (kopš maniem studiju laikiem ir notikušas pārāk daudz ievērojamas pārmaiņas).

Vai Tu jauniešiem, kuri vēlās apgūt vides zinātni, ieteiktu to studēt LU ĢZZF?

Jā, es domāju, ka vides zinātnes studijas LU ĢZZF ir laba izvēle, it īpaši tiem, kuriem tas ir īstais aicinājums.