Plānošanas, pētījumu, metodiskie un studiju materiāli

Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai Zemgales reģionā

Prakses reģionos "Plānotāja darba veidi" (2 kr.p.) nolikums

Prakses reģionos "Plānošana un vadība pašvaldībā" nolikums