Vītolu fonda stipendijas un stipendiāti

Nodibinājums “Vītolu fonds” ir iespēja cilvēkiem un uzņēmumiem, kas tic Latvijas nākotnei un jauniešiem, atbalstīt un finansēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus studentus. Fonds piešķir savas un administrē citu ziedotāju stipendijas. Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās.

Katru studiju gadu mūsu fakultātes studenti var pieteikties un fonds piešķir mecenātu stipendijas - Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda, Asjas un Berndta Everts piemiņas, Aivara Sluča un citas. 

ĢZZF studenti - "Vītolu fonda" stipendiāti kopš 2014. gada