Elfrīdas un Jāņa Rutku stipendija

Elfrīdas un Jāņa Rutku stipendijas tiek izmaksātas pēc Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda ierosinājuma un atbalsta. Stipendiju programmas mērķis ir atbalstīt sekmīgus Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentus, radot studijām nepieciešamo nodrošinājumu. Stipendija paredzēta studiju laika izdevumu segšanai un tiek piešķirta bakalaura un maģistrantūras studentiem.

Jāņa un Elfrīdas Rutku stipendijas piešķiršanas nolikums (.word)

Stipendijas piešķiršana ĢZZF studentei 2020. gadā
Stipendiju pasniegšana ĢZZF studentēm 2019. gadā
Stipendijas pasniegšana ĢZZF studentei 2018. gadā
Stipendiju pasniegšana ĢZZF studentiem 2016. gadā
Stipendiju pasniegšana ĢZZF studentiem 2015. gadā
Stipendiju pasniegšana ĢZZF studentiem 2014. gadā

 


Jānis Rutkis dzimis 1911. gada 7. oktobrī, strādājis par docentu Latvijas Universitātes Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē. 1944. gada rudenī viņš devās trimdā. Zviedrijā J. Rutkis strādāja arhīvā, 1960. gadā izdeva monogrāfiju “Latvijas ģeogrāfija”, par kuru saņēma Pasaules Brīvo latviešu apvienības kultūras balvu. Neilgi pirms aiziešanas mūžībā Jānis Rutkis lūdza uzrakstīt testamentu, kurā ir aizgājēja pēdējā vēlēšanās: “Es, Jānis Rutkis, vēlos, lai no manas atstātās mantas nodibina fondu latviešu skolēnu un studentu atbalstam, kas kaut ko strādā tautiskā darbā.” J. Rutka apstiprinātais testaments tika ievērots un 1987. gadā tika nodibināts Elfrīdas un Jāņa Rutku piemiņas fonds. Rutku atstātās mantības vērtība tai brīdī tika aplēsta uz 1 miljonu Zviedrijas kronu. Elfrīdas un Jāņa Rutku fonds pastāv jau 30 gadus, un sadarbība ar Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti ir 23 gadus. Stipendijas piešķiršanu administrē arī Vītolu fonds.