Materiālā ir apkopoti ģeogrāfijas mācību stundās izmantojamie video, norādot gan pieejamo saiti, gan tematisko bloku, kā arī izmantošanas iespējas. 

Datu bāzē ietverti 202 video.

Videomateriāls pieejams: failā vai vietnē.

Skolotāji aicināti papildināt datu bāzi, sazinoties ar videomateriālu datu bāzes autori:
Linda Reinholde 
e-pasts: lindareinholde@inbox.lv