Projekts "60 elementi Tavā kabatā"

Mobilais telefons ir mūsu ikdienā viens no visbiežāk lietotajiem priekšmetiem. Gandrīz 70% pasaules iedzīvotāju ir vismaz viens telefons, Rietumeiropā – 86%. Tomēr tikai 3-10% telefonu tiek reciklēti jeb atgriezti atpakaļ apritē, bet tehnoloģiski iespējams pārstrādāt 98-99% no telefonā izmantojamajiem materiāliem jeb no katra telefona var izgatavot jaunu telefonu, saudzējot dabas resursus.

LVAF finansētā projekta “60 elementi Tavā kabatā” ietvaros sadarbībā ar bērnu un jauniešu organizāciju “Latvijas mazpulki” esam izstrādājuši jaunus mācību materiālus, savākuši vairāk kā 2500 veco, nelietoto telefonu, novadījuši izglītojošās nodarbības vairāk kā 2000 bērniem un jauniešiem, kā arī skolotājiem, izveidojuši telefonos izmantoto minerālu kolekciju, kura tiks nodota Latvijas Universitātes Ģeoloģijas muzeja rīcībā, noorganizējuši projekta seminārus, konferenci un iedvesmojuši daudzus jauniem, videi draudzīgiem darbiem!

  • Mācību materiāls “Elementārais telefons” – materiālā apkopota informācija par visbiežāk izmantotajiem ķīmiskajiem elementiem telefonos, to pielietojumu, ģeogrāfisko izplatību un vizuālu uzskates materiālu (fotogrāfijas ar minerāliem dabā).
  • Mācību materiāls “Mobilā sacensības” – ietver sevī spēļu kartiņu materiālu ar statistikas datiem par telekomunikāciju nozari – TOP ražotājkompānijas, vislielākais viedtālruņu lietotāju īpatsvars, vismazāk telefonu uz 100 iedzīvotājiem ir…
  • Sadaļā “Videi draudzīga rīcība un ilgtspējīga attīstība” -  atradīsi iedvesmojošas prezentācijas un ierosmes materiālus darbam klasē vai ārpusklases nodarbībās.
  • “Telefona stāsts” – īsi apkopta informācija par mobilo telefonu vēsturi,  visbiežāk izmantotajiem materiāliem un minerālu ģeogrāfisko izplatību, kā arī īss video par mūsu projektu.