Inovāciju un sistēmiskā domāšana, kas sevī ietver arī kritisko un radošo domāšanu, problēmrisināšanu, ir vienas no pamatprasmēm nākotnes darba tirgum, un kā caurviju prasmes definētas arī Skola2030.

Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas “Climate-KIC” atbalstīta izglītības un mobilitātes aktivitātes “Young Innovators” ietvaros ir izstrādāti īpaši materiāli, rīki pielāgoti jauniešiem sistēmu inovāciju pieejas apguvei (programmas mājas lapa: younginnovators.climate-kic.org ), kurus 2020. gadā aprobējām Latvijā.

Rokasgrāmatas ar piemēriem un solis-pa solim instrukcijas darbam ar projektā izstrādātajiem rīkiem atrodamas:

  1. Pieredzes apkopojums par programmas ieviešanu Latvijā 2020. gadā – īss ievads par inovāciju un sistēmisko domāšanu, metodes apkārtējās teritorijas izpētei (mentālās kartes, “sarkanie” un “zaļie” rāmīši), problēmsituācijas definēšana un gadījumizpētes piemēri, soli pa solim instrukcijas darbam ar projekta rīkiem kā Pentagons (problēmsituācijas analītiskai izpētei), Avīzes/Bloga ierakts – vizionēšanai.
  2. Rokasgrāmatas par projektu latviešu valodā  un angļu valodā .

Shēmas jeb kanvas darbam problēmsituāciju analīzei:
   Avīzes raksts / Ieraksts blogā (The Cover Story) ;
   Iesaistīto koks (Actors Tree) ;
   Apkārtējās vides ietekmju kopums / situācijas novērtējums (The Context Map) ;
   Piecstūris (Pentagonal Problem) .

Gadījumizpētes piemēri:
   Pārtikas atkritumi - Pasaules Dabas fonds ;
   Augļkopība - iespēja Latvijas lauku attīstībai ;
   Zaļā elektroenerģija - veids, kā mazināt savu ietekmi uz vidi .

Īss apkopojums par programmas ieviešanu Latvijā:
LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes Dabaszinātņu didaktikas sesijai
 

 

Programmas koordinatores Latvijā:
Gunta Kalvāne (gunta.kalvane@lu.lv) un Santa Krastiņa (santa.krastina@rtu.lv)