Materiālu autors: Kristaps Freijs

Šajā instrukcijā veiksiet lauka darbā iegūto datu vizualizāciju pielāgojot simbola izmēru, krāsu, pievienosiet kartes tekstu. Piemērā tiks apskatīta digitālās kartes izveide, par pamatu ņemot lauka darbā iegūto informāciju izmantojot lietotni collector for ArcGIS, par Dzegužkalnā sastopamajām koku sugām.

Lietošanas pamācība
 

Collector priekš ArcGIS (Collector for ArcGIS) lietotne ļauj koplietot viedtālruņos vai planšetdatoros iegūto informāciju lauka apstākļos, nosakot pašreizējo atrašanās vietu. Lietotne ir lejupielādējama, tā darbojas ierīcēs ar Windows, Apple un Android operētājsistēmām. Izmantojot šo lietotni ir iespējams doties lauka darbos un ievākt telpisko informāciju par apkārtējo pasauli. Ievāktā informācija var būt daudzveidīga – piemēram, informācija par kokiem skolas pagalmā, vai apkārtnes vides objektiem. Šajā instrukcijā ir aprakstīts, kā izveidot, publicēt un koplietot datu slāni, un pielāgot to izmantošanai ArcGIS lietotnei Collector for ArcGIS. Šajā instrukcijā arī ir iekļauta informācija, kā lietotni lietot lauka apstākļos. Piemērā tiks izveidots datu slānis lauka darbam, kurš saturēs informāciju par koku sugām un to apkārtmēriem Dzegužkalna teritorijā.

Lietošanas pamācība

 

Šajā pamācībā ir aprakstīts, kā digitizēt datus no satelītattēla un izveidot savus rediģējamus datu slāņus. Izveidotie datu slāņi tiks papildināti ar jaunu informāciju no ArcGIS online piedāvātajām pamatkartēm. Iegūtā informācija tiks vizualizēta pielāgojot zīmēšanas stilus, to krāsu, lielumu, kā arī tiks pievienoti kartes teksti. Piemērā tiks veidota Sēmes ezera un tā apkārtnes karte.

Lietošanas pamācība

 

Šajā pamācībā apgūsiet kartes izveidi, izmantojot gatavus datu slāņus no “Living atlas” datu bāzes ArcGIS online vidē. Pamācībā tiek aplūkots veids, kā izmantojot analīzes rīku iegūt jaunu novietojumu, atlasīt nepieciešamo informāciju par interesējošo teritoriju, izveidojot jaunu datu slāni. Piemērā tiks apskatīta datu slāņu meklēšana, pievienošana un izveide par Latvijas / novada teritoriju. Iegūtos datus vizualizēsiet un rediģēsiet zīmēšanas stilus, pievienosies kartes tekstu.

Lietošanas pamācība