Pateicoties Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstam, sadarbībā ar lielāko bērnu un jauniešu organizāciju Latvijā „Latvijas Mazpulki”, LU ĢZZF Ģeoloģijas nodaļas Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centra (ĢPIMC) darbinieki 2015. gada pavasarī un vasarā iesaistījās videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas projektā „Vides laboratorija traktora sliedēs”!

Projekta ietvaros izstrādāts četru interaktīvu, praktisku nodarbību bloks:

  • SEG laboratorija - vides eksperimentu nodarbība;
  • „Iekāp traktora sliedē”- nodarbība par Latvijas dabas resursiem;
  • „Taupīšanas meistarstiķi” – videi draudzīgo padomu dārzs un vides spēle;
  • „Iepakojies-izpakojies” – nodarbība par pareizu atkritumu šķirošanu, kas prezentēts vairākos pasākumos visā Latvijas teritorijā.

Ir izstrādāti pieci mācību materiāli skolotājiem:

  • Galda vai grīdas spēle “Vides draugs” ar detālu spēles instrukciju. Videi draudzīga dzīvesveida galda spēle būvēta uz galda spēles Cirks pamatprincipiem, kad spēlētāji pārvietojas uz augšu, ja viņu rīcība ir videi draudzīga, un pretēji – uz leju, ja rīcība ir videi nedraudzīga (piemēram, nav aizgriezts ūdens krāns utml.).
  • Spēle “Klimata āķis” – spēle ar sporta elementiem, kā arī komunikācijas prasmju stiprināšanai, kad dalībniekiem “jānozvejo” spainīši ar apgalvojumiem, no kuriem puse ir videi draudzīgi, puse – videi nedraudzīgi. Ir sagatavoti 2 apgalvojumu varianti par atkritumu šķirošanu un par videi draudzīgiem ieradumiem.
  • Nodarbība SEG laboratorija – ir apkopota informācija par SEG, kā arī SEG gāzu apraksti (siltumnīcas formas lapiņas - Pielikums Nr.1.), papildus ir aprakstīta vienkāršāko eksperimentu gaita.
  • Sadaļā Latvijas derīgie izrakteņi – ir apraksts par sensoro nodarbību „Dabas resursu taka”, kā arī īsa prezentācija par Latvijas ģeoloģiju. Papildus sadaļā ievietotas LU, ĢZZF Ģeoloģijas nodaļas asoc. prof., Dr.ģeol. Ģirta Stinkuļa sagatavotās lekcijas par Latvijas ģeoloģiju un derīgajiem izrakteņiem.
  • Videi draudzīgo padomu dārzs – fotomateriāls ar videi draudzīgajiem padomiem, kas pasākumu ietvaros tika uzstādīts kā dārzs.

Nodarbības sagatavoja:
Dr.ģeogr., Gunta Kalvāne (e-pasts: gunta.kalvane@lu.lv , mob.t. 28665753)
Dr.ģeol., Andis Kalvāns
Inga Retiķe
Jānis Bikše
Makets: Zelma Dumpe