Dabaszinātņu didaktikas sekcija

Katru gadu LU starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros notiek starpdisciplināra pētījumu sekcija “Dabaszinātņu didaktika”. Šogad sekciju organizēja Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. 2021. gada 2. februārī sekcijas sēdē ar referātiem piedalījās 15 ziņotāji - gan nozares profesionāļi, gan arī studējošie, kuri iepazīstināja ar savu pētījumu pirmajiem rezultātiem.

Sekcijas vadītāja: Gunta Kalvāne (gunta.kalvane@lu.lv).


   Sekcijas prezentācijas:

02.02.2021.

Gunta Kalvāne, Santa Krastiņa. Inovāciju un sistēmiskā domāšana: projekta “Young Innovators” pieredze

Rita Birziņa. Vispārējās vidējās izglītības Bioloģijas pamatkursa programmas parauga satura analīze nacionālās izglītības reformas kontekstā

Ilva Cinīte, Lāsma Puķina-Slava. Studentu laboratorijas darbu prasmes un izaugsme fizikā Latvijas Universitātes dabaszinātņu kursos

Kārlis Krastiņš. Digitālas atgriezeniskās saites nodrošināšanu attālinātā mācību procesā

Jānis Haļzovs. Jēdziena “bioloģiskais zīmējums” pielietojamība izglītības vidē mūsdienās

Dace Namsone. Ietvars STEM skolotāju prasmju pašnovērtējumam skolēnu izziņas darbības aktivēšanai

Andris Ģērmanis. Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas organizētie pedagogu profesionālās pilnveides izbraukuma kursi novadpētniecībā un brīvdabas pedagoģijā un to nozīme dažādu mācību priekšmetu skolotāju darbā

Dace Eriņa. Kā noteikt dabaszinātņu skolotāju grupu  profesionālās pilnveides vajadzības?

Ilze Seglēre. Uzdevumu veidi un to izmantošana bioloģijas un ķīmijas mācību stundās

Kārlis Greitāns. Kādas ir dabaszinātņu un matemātikas skolotāju prasmes, lai mācību procesā attīstītu skolēnu argumentācijas prasmes?

Ludmila Belogrudova, Inese Dudareva. Ko rāda Latvijas valsts Fizikas olimpiādes 2. posma uzdevumu analīze?

Tūrs Selga. Šūnu bioloģija un cilvēka audi - izaicinājums distancētai apmācībai vai mikroskopijas laboratorijas darbu video-simulācijas

Indriķis Andris Birznieks. Dabaszinātņu eksperiments attālinātā ķīmijas apguvē pamatskolā

Linda Reinholde. Mācību video izmantošana bioloģijas un ģeogrāfijas stundās

prof. Andris Broks stenda referāts “What Education for what Life tomorrow


       Dabaszinātņu didaktikas sekcijas IERAKSTI

02.02.2021. sekcijas sēde
►1.daļas ieraksts 

►2.daļas ieraksts 

►3.daļas ieraksts 

►4.daļas ieraksts 


Ģeogrāfijas un vides izglītības sekcija

2021. gada 4. un 11. februārī LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros norisinājās Ģeogrāfijas un vides izglītības sekcija – darbseminārs skolotājiem, kurā nozares eksperti, praktizējoši pedagogi, dalījās pieredzē par attālinātā mācību darba organizēšanu, praktiskiem rīkiem un paņēmieniem; atklājumiem nozarē un piedāvājumiem skolām. Darbsemināros piedalījās vairāk kā 60 ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāji un eksperti.

Sekcijas vadītāja: Gunta Kalvāne (gunta.kalvane@lu.lv).


   Sekcijas – darbsemināra prezentācijas:

04.02.2021.

Solvita Berra. Pilsētvides teksti ģeogrāfiskā skatījumā

Solvita Berra. Grāmata: Ceļvedis pilsēttekstu izpētē

Rūta Bendere. Atkritumu apsaimniekošana un dalība tajā - jaunā Atkritumu apsaimniekošanas plāna skatījumā

Imants Kukuļs. Vides akadēmija tiešsaitē, bet ar skatu nākotnē

Vija Hodireva. Jaunumi un piedāvājumi LU Muzeja Ģeoloģijas kolekcijās

Andris Ģērmanis. Mūsdienu Krišjāņa Barona kultūrģeogrāfiskais ceļš -no pirmās skolu ģeogrāfijas mācību grāmatas līdz izstādei un grāmatai "Tuvie"

Santa Baumane. Izglītības kvalitāte un IKT izmantošana dabaszinātņu mācību procesā

Santas Baumanes maģistra darbs

Ģirts Burgmanis, Dāvis Immurs. Jaunais digitālais mācību līdzeklis ģeogrāfijā pamatskolām: uzdevumu piemēri un digitālais atlants


11.02.2021.

Andris Ģērmanis. Skolas ģeogrāfija un literatūra - par dažiem apgūstamo tematu krustpunktiem, pedagogu sadarbību un starppriekšmetu saikni

Juta Birzniece. Palīgs pētījuma plānošanā

Zane Kučinska. Kā sākt izmantot ĢIS mācību procesā? Gatavie uzdevumi un kartes stāsti

Inese Beķere. Interaktīva rīka Nearpod izmantošana ģeogrāfijas stundās

Antra Brinkmane-Brimane. Vita Ozola. Kā plānot un vadīt attālināto mācīšanos? Pieredzes stāsti.

Dace Markota. Ģeogrāfijas mācību materiāli

Jānis Liepiņš, Zane Ozoliņa, Agnese Kokina. Akadēmiskais godīgums attālinātā režīmā: bioloģijas olimpiādes piemērs.


       Ģeogrāfijas un vides izglītības sekcijas IERAKSTI

04.02.2021. sekcijas sēde
►1.daļas ieraksts 
Rūta Bendere, Imants Kukuļs, Vija Hodireva, Andris Ģērmanis, Santa Baumane 

►2.daļas ieraksts
Ģirts Burgmanis, Dāvis Immurs
 

11.02.2021. sekcijas sēde
► pilns ieraksts