Piedāvājam lekcijas un nodarbības jūsu skolā un ĢZZF

Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) docētāju nodarbību - lekciju, semināru piedāvājums Latvijas skolām:

Ainavu lasīšana pilsētu un lauku ģeogrāfijā (ģeogrāfijas doktora studiju programmas studenti Kristīne Krumberga, Dāvis Immurs, docente Anita Zariņa)

Neredzamā atmosfēra - praktiskās nodarbības gan ārtelpās, gan iekštelpās – CO2, putekļu daudzuma, trokšņa, gaisa mitruma mērīšana (vides zinātnes doktora studiju programmas studente Liene Šustere, asociētā profesore Iveta Šteinberga)

Demogrāfiskie procesi un migrācijas (profesore Zaiga Krišjāne)

Laikapstākļu prognozēšana, augsnes nozīme un augsnes ilgtspējīga izmantošana (docents Raimonds Kasparinskis)

Stāstījums: no vidusskolas beigšanas līdz aktīvai zinātnieka darbībai (polārpētnieks Jānis Karušs)

Kristāli un minerāli mūsu ikdienā (docents Māris Krievāns)

Apkārtnes ģeoloģiskā uzbūve (asociētais profesors Ģirts Stinkulis)

Bēgļi un globālie konflikti (docents Juris Paiders)

No augšas viss labāk redzams; Kartes un vides izmaiņu raksturs. (docents Aivars Markots)